bg-head-3

ข่าวสาร

โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางช่วยวิสาหกิจจีนลงทุนที่ไทย

 

ที่จัดหวัดระยอง มีนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีนแห่งหนึ่งที่มีพื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร มีบริษัททุนจีนประจำอยู่ 86 แห่ง พร้อมกับการส่งเสริมโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง นับวันมีวิสาหกิจจีนมากขึ้นมาเปิดตลาดและหาโอกาสใหม่ที่นี่ และนำประโยชน์แก่ประชาชนไทยอย่างแท้จริงด้วย คาดว่าพร้อมกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรุ่นที่สามในอนาคต ยังคงสามารถรองรับวิสาหกิจอีก 300 แห่ง สร้างตำแหน่งงาน 100,000 ตำแหน่งแก่ประเทศไทย

 

 

ที่มา : thai.cri.cn