bg-head-3

ข่าวสาร

จัดประชุมรัฐมนตรีว่าด้วยพลังงานสะอาดครั้งที่ 8 ที่กรุงปักกิ่ง

วันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยพลังงานสะอาดครั้งที่ 8 และ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยนวัตกรรมครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีกว่า 20 ประเทศสมาชิกและองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม และจะหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจโลกด้วยพลังงานสะอาด

นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีจีนกล่าวในพิธีเปิดว่า จีนจะถือโอกาสจัดการประชุมสองเวทีดังกล่าว ผลักดันการพัฒนาพลังงานโลกอย่างยั่งยืน

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ จีนได้รับผลด้านพลังงานสะอาดที่น่าจับตามอง ได้แก่ ตั้งแต่ปี 2005-2016 พลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิล อย่างเช่น พลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10 และถึงสิ้นปี 2016 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของจีนอยู่ร้อยละ 30 ขึ้นไปของยอดการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ในจำนวนนี้ กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแผงโซลาร์เซลล์ต่างอยู่อันดับแรก นอกจากนี้ ตั้งแต่เมื่อปี 2015 เป็นต้นมา จีนกลายเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ ในอนาคต จีนยังจะพัฒนาพลังงานสะอาดคาร์บอนต่ำ และดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ

ระหว่างการประชุมครั้งนี้ ยังจะจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด เพื่อส่งเสริมปฏิบัติการร่วมกันในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วย

ที่มา - thai.china.com