bg-head-3

ข่าวสาร

ดูสวย! ทะเลเดดซีจีนกลายเป็นหม้อไฟสองรส แดงครึ่งเขียวครึ่ง

Yanhu Lake

          เว็บไซต์ข่าวประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่เมืองหยุนเฉิง มณฑลซานซี ด้วยอุณหภูมิอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทะเลสาบเอี๋ยนหู (盐湖) หรือทะเลสาบเกลือ ที่ตั้งอยู่ในเมืองหยุนเฉิง เกิดปรากฎการณ์น้ำแยกสีขึ้นอีกครั้ง

          โดยฝั่งหนึ่งของถนนข้ามทะเลสาบเป็นสีเขียว อีกฝั่งเป็นสีแดง มองดูคล้ายกลายเป็นยวนยางฮั่วกัว (鸳鸯火锅) หรือหม้อไฟแบบหม้อนกเป็ดน้ำแมนดาริน นั้นคือ ตัวหม้อจะแบ่งเป็นสองส่วน น้ำซุปในหม้อจะมีสองรสชาติ คือรสเผ็ดกับรสจืด

Yanhu Lake

          สำหรับทะเลสาบเอี๋ยนหู เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมณฑลซานซี ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองหยุนเฉิง มีพื้นที่ทั้งหมด 132 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยเกลือและแร่ธาตุปริมาณมาก อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ได้รับขนานนามว่าเป็น “ทะเลเดดซีแห่งเมืองจีน” (Dead Sea of China) และเนื่องจากน้ำในทะเลสาบมีความเค็มสูง ผู้คนจึงสามารถลอยตัวอยู่ในน้ำได้อย่างสบาย

          ทั้งนี้ ตามรายงานระบุว่า ที่น้ำในทะเลสาบเกลือแห่งนี้มีสีที่แตกต่างกัน เป็นผลมาจากการเติบโตของสาหร่ายดูนาลิเอลล่า ซาลิน่า ที่ชอบอาศัยอยู่ในน้ำเค็ม ด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวทำให้สาหร่ายชนิดนี้ผลิตสารสีแดงออกมาจนน้ำกลายเป็นสีแดง กระทั่งปรากฏให้เห็นน้ำในทะเลสาบมีสีที่แตกต่างกันดังกล่าว

ที่มา - https://goo.gl/wDtyL8