bg-head-3

ข่าวสาร

รฟท.ไฟเขียวสัญญาออกแบบรถไฟไทย-จีน

บอร์ดรฟท.เห็นชอบ สัญญาออกแบบรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน สาย กรุงเทพฯ-โคราช

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท. มีมติเห็นชอบร่างสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 252.5 กิโลเมตร ฉบับที่ 2.1 สัญญางานออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา หลังจากนี้จะเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอให้อัยการและคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามลำดับโดย ร.ฟ.ท. จะต้องลงนามสัญญาฉบับที่ 2.1 มูลค่า 1,706 ล้านบาท กับองค์การออกแบบรถไฟแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Railway Design Corporation: CRDC) เพื่อจ้างฝ่ายจีนออกแบบรายละเอียดรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา

นอกจากนี้ได้รายงานความคืบหน้าของร่างสัญญารถไฟไทย-จีน ฉบับที่ 2.2 สัญญางานที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ให้บอร์ดรับทราบ โดยตอนนี้ฝ่ายไทยและจีนอยู่ระหว่างต่อรองค่าจ้าง คาดว่าจะสรุปตัวเลขและเสนอให้บอร์ด ร.ฟ.ท. เห็นชอบภายในปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้า โดย ร.ฟ.ท. ต่อลงนามสัญญาฉบับนี้กับรัฐวิสาหกิจจีนภายในเดือน ก.ย. เพื่อให้เริ่มก่อสร้างรถไฟไทย-จีน ช่วง 3.5 กิโลเมตรแรก สถานีกลางดง-ปางอโศกภายในเดือน ต.ค. ตามเป้าหมาย

 

ที่มา http://www.posttoday.com/biz/gov/503478