bg-head-3

ข่าวสาร

จีนขยายวีซ่าชาวต่างชาติเชื้อสายจีน หวังให้กลับมาทำธุรกิจ-อาศัยในประเทศ

 

 

หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานอ้างกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนว่า รัฐบาลได้ขยายวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนจาก 1 ปี เป็น 5 ปี และขยายวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติที่มีที่พักอาศัยอยู่ในจีนจากเดิม 3 ปี เป็น 5 ปี รวมถึงผ่อนคลายข้อบังคับของการให้วีซ่า อาทิ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเหตุผลการเดินทางเข้าประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ก.พ.นี้ เพื่อชักชวนให้ชาวต่างชาติเชื้อสายจีนกลับไปทำธุรกิจหรืออาศัยในประเทศ

 

รายงานระบุว่า ผู้ที่เข้าข่ายสามารถยื่นขอวีซ่าดังกล่าวได้คือ ชาวต่างชาติที่เคยได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองในจีน หรือชาวต่างชาติที่มีบิดาหรือมารดาหรือบรรพบุรุษเป็นหรือเคยเป็นพลเมืองจีน ทั้งนี้ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีเชื้อสายจีน อาทิ เอกสารยืนยันที่ออกโดยรัฐบาลจีนหรือรัฐบาลในประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่

 

ด้าน ฉวียุนไฮ อธิบดีกรมตรวจคนเข้าเมืองของจีน ระบุว่า มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ชาวต่างชาติเชื้อสายจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ทางกระทรวงจะเร่งพัฒนาระบบเพื่อเปิดทางให้ชาวต่างชาติเชื้อสายจีนสามารถยื่นขอสิทธิการเป็นพลเมืองถาวร โดยก่อนหน้านี้จีนได้ออกวีซ่า 10 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง อาทิ นักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนรายใหญ่

ที่มา โพสต์ทูเดย์ออนไลน์