bg-head-3

ภาพกิจกรรมและผลการดำเนินการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-6 ธันวา 50

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2550ตามคำเชิญของสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ ส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาได้ให้โอกาสอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเข้าเยี่ยม คารวะ

สมาคมฯจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งคณะผู้ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนปี 2550 จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

ผู้บริหารระดับสูงสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เลี้ยงแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งคณะข้าราชการและพลเรือนผู้ที่ได้รับทุนการ ศึกษาภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาศที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ณ ภัตตคารโฮคิทเช่น เหม่งจ๋าย

สมาคมฯจัดงานเลี้ยงรับรองพลเรือตรี หลิว จั๋ว หมิง ผู้บัญชาการเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ และคณะ

พล เรือเอก บรรณวิทย์ เก่งเรียน ที่ปรึกษา, นายไพศาล พืชมงคล เลขาธิการคณะกรรมการบริหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงรับรองพลเรือตรี หลิว จั๋ว หมิง ผู้บัญชาการเสนาธิการโรงเรียนนายเรือ และคณะ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ณ ห้องอาหารจีน โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

ข้าราชการไทย และพลเรือนผู้ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีนประจำปี 2550 เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตจี๋เหม่ย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฟูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบทุนการศึกษาให้แก่ส่วนราชการไทย ทหาร ตำรวจ และพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2550 รวม 26 ทุน เพื่อไปศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว วิทยาเขตจี๋เหม่ย เป็นเวลา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงศ์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว