bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ : หัวข้อการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา

หัวข้อการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง “ทิศทางของจีนต่อ อินโด-แปซิฟิก”

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๘ ธ.ค.๖๑ : หัวข้อการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา

หัวข้อการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการของศูนย์อาเซียนศึกษา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง “ทิศทางของจีนต่อ อินโด-แปซิฟิก”

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ธ.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวกรณีที่คณะทูตจีนประจำอาเซียนจัดงานฉลองปีใหม่

ความเคลื่อนไหวกรณีที่คณะทูตจีนประจำอาเซียนจัดงานฉลองปีใหม่  เนื่องในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีแห่งการครบรอบ ๑๕ ปีของการสร้างความสัมพันธ์จีน – อาเซียน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธ.ค.๖๑ : การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนภายใต้กรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีนภายใต้กรอบความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) เพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๒ ธ.ค.๖๑ : ความเคลื่อนไหวของจีนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

ความเคลื่อนไหวของจีนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G กับปัญหาและอุปสรรค

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ ธ.ค.๖๑ : เป้าหมายของจีนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศของโลก

เป้าหมายของจีนที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศของโลก และความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีอวกาศกับอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๐ ธ.ค.๖๑ : ความพยายามของรัฐบาลจีน

ความพยายามของรัฐบาลจีน ในการปรับปรุงระบบการตัดสินคดีทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมและคุ้มครองนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๙ ธ.ค.๖๑ : มิติความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปานามา

มิติความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปานามา และการเดินทางเยือนประเทศปานามาอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๘ ธ.ค.๖๑ : ผลการเดินทางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ผลการเดินทางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ระหว่างวันที่ ๒๗ พ.ย. – ๕ ธ.ค.๖๑ ในการเยือนประเทศสเปน อาร์เจนตินา ปานามา และโปรตุเกส