bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๑ : คณะรัฐมนตรีจีนผ่านมติอนุมัติให้รัฐบาลมณฑลไห่หนาน

คณะรัฐมนตรีจีนผ่านมติอนุมัติให้รัฐบาลมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) จัดตั้งเขตทดลองการค้าเสรี (Pilot Free Trade Zone) เป็นแห่งที่ ๑๒ ของจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ ต.ค.๖๑ : ผลการเดินทางเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ของ นายหลี่ เค่อเฉียง

การเดินทางเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์ของ นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ ต.ค.๖๑

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ ต.ค.๖๑ : ท่าทีของนายกรัฐมนตรีจีนต่อการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง

จากการได้พบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีทาจิกิสถาน และนายกรัฐมนตรีอุชเบกิสถาน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ ต.ค.๖๑ : นายกรัฐมนตรีจีนร่วมประกาศแถลงการณ์ร่วมของ SCO

โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาระบบการค้าพหุภาคีให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อต่อต้านลัทธิฝ่ายเดียวและลัทธิคุ้มครองการค้าในทุกรูปแบบ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๔ ต.ค.๖๑ : ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ต่อความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำลุ่มแม่น้ำล้านช้าง (Lanchang Jiang) หรือ แม่น้ำโขง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๑ : กำหนดการเดินทางของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน

กำหนดการเดินทางของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน  เยือนทาจิกิสถาน เนเธอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม ระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๙ ต.ค.๖๑

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๑ : กรณีที่บริษัทจีนร่วมพัฒนานวัตกรรมพลาสติกละลายน้ำได้

กรณีที่บริษัทจีนร่วมพัฒนานวัตกรรมพลาสติกละลายน้ำได้ เพื่อลดปัญหามลภาวะทางทะเล

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ต.ค.๖๑ : กรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประกาศยกย่องวีรกรรมของนายหวัง จี้ไฉ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ประกาศยกย่องวีรกรรมของนายหวัง จี้ไฉ (王继才) ผู้บัญชาการป้อมยามทหารบ้านประจำเกาะไคซาน ที่ได้ดูแลพิทักษ์ชาติมาเป็นเวลา ๓๒ ปี

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ ต.ค.๖๑ : นัยสำคัญของวันที่ ๘ ต.ค.๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับวันสถาปนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียน

วันสถาปนาความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับอาเซียนครบ ๑๕ ปี โดยผู้นำจีนและประเทศอาเซียนร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์