bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สมาคมฯ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Belt and Road People to People"

สมาคมฯ ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "Belt and Road People to People"

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายสุชาติ ตันเจริญ เดินทางเยือนไหหลำ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมญ นำคณะผู้แทนสมาคมฯ เยี่ยมคารวะ Secretary of the CPC Committee, Overseas Chinese Affairs Office of the State Council

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมญ นำคณะผู้แทนสมาคมฯ เยี่ยมคารวะ Secretary of the CPC Committee, Overseas Chinese Affairs Office of the State Council

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนตำรวจ เข้าเยี่ยมอำลาและรับโอวาทจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สมาคมฯ นำคณะข้าราชการทุนตำรวจ เข้าเยี่ยมอำลาและรับโอวาทจากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมฯ จัดงานเลี้ยงส่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทย

สมาคมฯ ประสานงานให้สมาพันธ์การกุศลจีน มอบของเพื่อการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

สมาคมฯ ประสานงานให้สมาพันธ์การกุศลจีน มอบของเพื่อการศึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่