bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

การเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารของข้าราชการที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

การเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารของข้าราชการที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

---------------------------------------------------------------------

      1.การเรียนภาษาจีน  สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน ขอให้ไปเรียนภาษาจีน ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากต้องมีการสอบวัดระดับภาษาก่อนเข้าเรียน โดยแนะนำให้เรียนที่ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถาบันสอนภาษาอื่นที่สะดวก ***

      2.พาสปอร์ต ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน ส่งใบปะหน้าพาสปอร์ตเล่มสีแดงเลือดหมู (บุคคลธรรมดา) กรณีข้าราชการที่มีพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน ขอให้ทำใหม่เป็นเล่มสีแดงเลือดหมู ส่งมายังสมาคมฯ โดยส่งเป็นสำเนา (ไม่ต้องลงลายมือชื่อ) ทางไปรษณีย์ ที่อยู่: สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 178 อาคารธรรมนิติ ซอยประชาชื่น 20 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือส่งเป็น Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เพื่อส่งเอกสารไปทำหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน กรณีพาสปอร์ตมีอายุการใช้งานไม่ถึงเดือนธันวาคม 2563 (DEC 2020) ให้ทำเล่มใหม่

** โดยในการส่งอีเมล์ ให้เขียนเรื่องว่า ทุนการศึกษา: ส่งสำเนาพาสปอร์ แล้วตามด้วยชื่อของตัวท่านเอง ตัวอย่าง "ทุนการศึกษา: ส่งสำเนาพาสปอร์ต นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล" ** 

      3.การตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ผู้ได้รับทุนทุกท่านไปตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 การเตรียมตัวตรวจสุขภาพตามเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ลิงค์โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับไปต่างประเทศ

     4.การทำวีซ่า ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านหลังจากตรวจสุขภาพแล้ว ขอให้นำเอกสารมาให้ทางสมาคมฯ ตามลำดับ

4.1. ผลตรวจสุขภาพ
4.2. พาสปอร์ตเล่มสีแดงเลือดหมู
4.3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (สามารถเข้ามากรอกที่สมาคมฯได้ หรือดาวน์โหลดตามลิงค์สถานทูตจีน)
4.4. รูปถ่ายตามระเบียบการขอวีซ่าสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 รูป ระเบียบการถ่ายรูป
4.5. เงินสด 1,650 บาท มาส่งให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ก่อนวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เพื่อสมาคมฯ จะได้ไปดำเนินการทำวีซ่าให้ และสมาคมฯ จะส่งคืนพาสปอร์ตที่ทำวีซ่าแล้วพร้อมใบรับรองการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมินให้ในวันที่มีกิจกรรม

 

แนะนำ

*** แนะนำเนื่องจากทางชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ได้เปิดการอบรมภาษาจีน โดยเหล่าซือนัฐ นายนัฐพล บุญสอน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยจะอบรม ณ อาคารธรรมนิติ โดยจะเริ่มเรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. สามารถลงชื่อเรียนได้ที่ LINE กลุ่มข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร 0-2585-5884 (ในการเรียนนอกจากจะได้ภาษาในการไปใช้ชีวิตที่เซียะเหมินแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ดีๆ จากรุ่นพี่ที่เคยไปเรียน และได้พบปะเพื่อนๆ ที่จะไปเรียนด้วยกันอีกด้วย)