bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ 7/2562
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน
มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

---------------------------------------------------------

      คณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้ประชุมและมีมติคัดเลือกข้าราชการที่สมควรได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562 ระยะเวลาตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศให้ทราบ ดังนี้

      ทุนการศึกษาใหม่ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 12 ทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 1. ร้อยตำรวจเอก อนัญวัฒน์ รัตนวิชัย ผู้บังคับหมวด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2. ร้อยตำรวจเอก กฤษดา จิระวาณิชกุล รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
3. ร้อยตำรวจเอก แวอาลิฟ แวดีซา รองสารวัตร สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
4. ร้อยตำรวจเอก ศุภโชค มังษะชาติ นักวิทยาศาสตร์ (สบ.1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
5. ร้อยตำรวจเอก กฤติน สลิลปราโมทย์ รองสารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรกันตัง จ.ตรัง
6. ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิตยา ภิบาล พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 7. สิบตำรวจตรี ธนัทชา ปาลีตา ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายอำนวยการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมศุลกากร 8. นางสาวธนัญญา กลัดแพ นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 9. นางสาวฐนนันท์ มาบุญมี นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
กระทรวงพาณิชย์ 10. นางสาวมัลลิภา เพชรฤทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
11. นางสาวพิมญาภรณ์ ทะกาศ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 12. นางสาวมัญชุภา เพชรเจริญ  

   

 

   
      ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

(นาย นิคม ไวยรัชพานิช)
ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน
สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน