bg-head-3

ข่าวทุนการศึกษา

สมาคมฯ เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาภาษาจีนออนไลน์ ประจำปี 2564

     สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการไทย ที่ต้องการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อขอรับทุนการศึกษาแบบออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น โดยจะเป็นการเรียนช่วงเวลาหลังเลิกงานและช่วงวันหยุด (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.)
     สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกสามารถสมัครกับทางสมาคมฯ ได้ผ่านทางลิงค์ที่แนบ ลิงค์กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาภาษาจีนออนไลน์ และทางสมาคมฯ จะดำเนินการติดต่อกลับไปผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
ทางสมาคมฯ จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง