bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

ชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่า ม.หัวเฉียว และสถาบันขงจื้อ ม.เกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่สมาคมฯ

      วันนี้ (18/1/2563) ชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีปีใหม่สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในการนี้ นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และนายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล หัวหน้าสำนักเลขาธิการสมาคมฯ รับมอบของสวัสดีปีใหม่ประจำปี 2563