bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ จัดการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจชุดใหม่ ครั้งที่ 1

     เมื่อเช้าวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ตันเจริญ อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ในฐานะประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจของสมาคมฯ เป็นครั้งแรก มีคณะกรรมการมาเข้าร่วมประชุม 34 คน

 

     ที่ประชุมได้มีมติว่า บัดนี้รัฐบาลกำลังเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจากผลกระทบของไวรัส COVID-19 ในขณะที่ภาคธุรกิจต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง ดังนั้นคณะกรรมการเศรษฐกิจจึงมีมติให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการประสานงานด้านการค้า ด้านการท่องเที่ยว และด้านการลงทุนระหว่างไทยกับจีนขึ้น เพื่อช่วยเร่งขับเคลื่อนสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ภาคธุรกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน และจะเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการดังกล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในทุกพื้นที่ของทุกพรรคการเมือง และเชื่อมโยงสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว

 

     ในการนี้ คณะกรรมการเศรษฐกิจได้มีมติให้ช่วยเร่งประสานงานโครงการพิเศษ 3 โครงการคือ

 

     โครงการที่ 1 โครงการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงในเส้นทางสายไหม จากสถานีจังหวัดหนองคายข้ามแม่น้ำโขงระยะทาง 16 กิโลเมตร เชื่อมกับสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทน์ ซึ่งจะเปิดการเดินรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน จากเวียงจันทน์ไปยังคุนหมิง และกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า ทั้งนี้ประธานที่ประชุมจะช่วยประสานงานกับธนาคาร AIIB เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้กับโครงการดังกล่าว และเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้เร่งรัดดำเนินการแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่คืบหน้า

 

     โครงการที่ 2 โครงการสร้างสะพานเชื่อมจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปยังพม่า และลาว ให้มีลักษณะเป็นสะพานเชื่อมสามเหลี่ยมสามประเทศ ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสามประเทศ ซึ่งอาจตั้งเป็นโครงการร่วมลงทุน 3 ประเทศ โดยรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร AIIB

 

     โครงการที่ 3 โครงการเชื่อมการขนส่งฝั่งมหาสมุทรอินเดียกับอ่าวไทย หรือโครงการคลองไทย ซึ่งขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาในทางหลักการแล้ว เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่และจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมสองฝั่งฟากมหาสมุทร อันจะทำให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญขึ้นในพื้นที่ภาคใต้

 

     นายสุชาติ ตันเจริญ กล่าวว่าเมื่อมีการเปิดประเทศแล้ว พร้อมที่จะนำคณะกรรมการเศรษฐกิจเยือนประเทศจีน ลาว และพม่า เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน รวมทั้งโครงการพิเศษนี้ต่อไป.