bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ ยินดีต้อนรับ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ท่านใหม่

     สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ ฯพณฯ 韩志強 (Han zhiqiang)  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

     ในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นในโลกและภูมิภาค ความสัมพันธ์ไทยจีนที่แน่นแฟ้นและไว้วางใจอย่างมั่นคง ย่อมมีบทบาทที่สำคัญต่อการธำรงรักษาไว้ซึ่งไมตรีจิตมิตรภาพซึ่งสันติภาพและการพัฒนา เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

      สมาคมเชื่อมั่นว่า ด้วยความปรีชาสามารถและประสบการณ์อันอุดมยิ่ง ของฯพณฯเอกอัครราชทูต จะมีบทบาทสำคัญต่อการบรรลุภารกิจดังกล่าว เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประเทศเราทั้งสอง

      ประชาชนชาวไทย สนับสนุนความร่วมมือไทยจีน และพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของฯพณฯเอกอัครราชทูต ในการมารับตำแหน่งในประเทศไทยในครั้งนี้

ไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกัน
มิตรภาพไทยจีนจงเจริญ
สันติภาพและการพัฒนา จงเจริญ