bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ ร่วมกับชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้ข้าราชการทุนรุ่นที่ 17

     เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรและเลี้ยงฉลอง ให้แก่ข้าราชการทุนการศึกษารุ่นที่ 16 และ 17 จำนวน 150 คน ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยมี นายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภาในฐานะอุปนายกสมาคมฯ และประธานกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ หานจื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวสุนทรพจน์ภายในงาน นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเมืองเซียะเหมิน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

     ภายในงานดังกล่าวเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้เชิญข้าราชการศิษย์เก่าทุกคนเดินทางไปเยือนประเทศจีนหลังจากมีการเปิดประเทศแล้ว พร้อมสนับสนุนความร่วมมือและโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างเต็มที่