bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่พรรคการเมืองและองค์กรการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ได้เข้าร่วมการจัดประชุมใหญ่พรรคการเมืองและองค์กรการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน ซึ่งมี 600 พรรคการเมืองและองค์กรการเมืองทั่วโลก มีผู้นำประเทศและนักการเมืองตลอดจนผู้นำองค์กรทางการเมืองทั่วโลก เข้าร่วมการประชุม โดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประธาน และได้แสดงสุนทรพจน์ด้วย

      การประชุมครั้งใหญ่นี้ได้จัดโดยระบบซูมและออนไลน์ เสมือนนั่งอยู่ร่วมกันในห้องประชุมเดียวกันทั่วทั้งโลก นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่ผู้นำพรรคการเมือง องค์กรการเมืองทั่วโลกได้ประชุมร่วมกันโดยมีจำนวนมากเช่นนี้

      ที่ประชุมได้ออกฉันทามติสำหรับสังคมโลกยุคใหม่ ที่จะมีความร่วมมือกันในการสร้างสันติภาพ และการพัฒนา เพื่อประโยชน์ร่วมกันของบรรดาประเทศต่างๆ และประชาชนทุกประเทศทั่วโลก