bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ เข้าร่วมงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เข้าร่วมงานเทศกา ลไหว้พระจันทร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยมีชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน , นักเรียนทุนข้าราชการรุ่นที่ 17 (รุ่นปัจจุบัน) พร้อมทั้งผู้แทนจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     ภายในงานได้มีการรายงานความร่วมมือระหว่างสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน การกล่าวสุนทรพจน์โดย Mr.Xu Xipeng นายสวี ซีเผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมหาวิทยาลัยหัวเฉียว และ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

     นอกจากนั้น ดร.ไมตรี เต็มศิริพงศ์ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมฯ กล่าวสุนทรพจน์และแสดงความขอบคุณในการจัดงานในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้มีการแข่งขันกวีนิพนธ์ "Quiet Night Thinking" (ผู้เข้าแข่งขัน 6 คน) ,แข่งเกมออนไลน์ และการแข่งขันประกวดชุดนักเรียน ของนักเรียนทุนข้าราชการรุ่นที่ 17 อีกด้วย