bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

สมาคมฯ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ ท่านเก่อ เจี้ยน ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิชย์ อุปนายกสมาคมฯ ร่วมด้วยนายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ และอุปนายกและกรรมการสมาคมฯ พร้อมทั้งชมรมข้าราชการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ให้การต้อนรับ ท่านเก่อ เจี้ยน ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ และเข้าเยี่ยมเยือนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

ทั้งสองฝ่ายได้เล่าสภาพการทำงานและความร่วมมือระหว่างไทย-จีนที่ผ่านมา พร้อมด้วยข้อแนะนำต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างไทย-จีน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างลึกซึ้ง ด้วยความปรารถนาร่วมกันที่จะทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนมีความสนิทสนมแน่นแฟ้นและอำนวยประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศตามความปรารถนาของประชาชนทั้งสองประเทศ

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับเรื่องการเร่งขยายสัญญาณ 5G ในพื้นที่สถาบันการศึกษาและโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนพื้นที่โรงพบาบาลและชุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่สมควรดำเนินให้ทั่วถึงเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ประชาชนชาวกรุงเทพ รวมทั้งการนำโปรแกรม Office ซึ่งจีนได้พัฒนาให้ใช้โดยง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูง ไม่แพ้ระบบปฏิบัติการใด ๆ ที่สมควรส่งเสริมการใช้โปรแกรมดังกล่าวนี้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชน นิสิตนักศึกษาต่าง ๆ ถ้าหากได้ส่งตัวอย่างโปรแกรมให้ใช้ฟรีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการทดลองใช้โปรแกรมดังกล่าวมากขึ้น

นอกจากนั้นได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนในการพัฒนากรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ ด้วย ซึ่งฝ่ายจีนให้ความสนใจและจะประสานงานแจ้งให้นักธุรกิจขจองจีนได้รับทราบโดยเร็วต่อไป