bg-head-3

ข่าวสารสมาคมฯ

มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายสรสินธุ ไตรจักรภพ

นายนิคม   ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน และคณะกรรมการฯ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายสรสินธุ   ไตรจักรภพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้ช่วย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562