bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ วิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศและความเคลื่อนไหวของผู้นำจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการเดินทางเยือนประเทศคีร์กิซสถาน และประเทศทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการ

มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เดินทางเยือนคีร์กิซสถานอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization : SCO) ครั้งที่ ๑๙ ที่กรุงบิชเคก เมืองหลวงของคีร์กิซสถาน ตามคำเชิญของ นาย Sooronbay Jeenbekov ประธานาธิบดีคีร์กิซสถาน นอกจากนี้ยังจะได้เดินทางไปเยือนประเทศทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของ นาย Emomali Rahmon ประธานาธิบดีทาจิกิสถาน และเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำของการประชุมมาตรการประสานงานและสร้างความมั่นใจในเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia : CICA) ครั้งที่ ๕ ที่กรุงดูชานเบ เมืองหลวงของทาจิกิสถาน

๒. ก่อนการเยือนประเทศคีร์กีซสถาน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เขียนบทความในหัวข้อ “ขอให้ต้นไม้แห่งมิตรภาพระหว่างจีน-คีร์กีซสถาน ขยายกิ่งก้านแผ่ไพศาล และร่มรื่นตลอดกาล” ลงในหนังสือพิมพ์ เดอะสโลโว คีร์กีซสถาน (the Slovo Kyrgyzstan) และสำนักข่าวแห่งชาติ การ์บานิวส์ (kabar news agency) ของคีร์กีซสถาน โดยในบทความได้ย้ำถึงวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของผู้นำจีน สรุปความได้ว่า
        ๒.๑ การที่ประชาชนจีน-คีร์กีซสถานเป็นเพื่อนบ้านกัน มีมิตรภาพมาช้านาน ตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นต้นมา ความสัมพันธ์จีน-คีร์กีซสถานผ่านการทดสอบจากสถานการณ์ระหว่างประเทศ ได้สร้างแบบอย่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบใหม่ที่เคารพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ร่วมมือและอำนวยประโยชน์แก่กัน และมีชัยชนะร่วมกันในประชาคมโลก
        ๒.๒ โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบศตวรรษ ดังนั้นการเยือนคีร์กีซสถานในครั้งนี้ จะร่วมกับประธานาธิบดีคีร์กีซสถาน กำหนดพิมพ์เขียวอันยิ่งใหญ่ในการส่งเสริมยุทธศาสตร์หุ้นส่วนรอบด้านระหว่างจีนกับคีร์กีซสถานในอนาคต ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทุกด้านของสองประเทศให้สูงขึ้น

๓. ก่อนการเยือนประเทศทาจิกิสถาน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้เขียนบทความหัวข้อ “ร่วมมือกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างจีนกับทาจิกิสถาน” เผยแพร่ลงหนังสือพิมพ์ Narodnaya Gazeta และสำนักข่าว the state-run Khovar ของทาจิกิสถาน ซึ่งบทความมีเนื้อหาแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้นำจีนด้านการต่างประเทศ ความโดยสรุปว่า
        ๓.๑ หากย้อนกลับไปเมื่อ ๒๗ ปีก่อน จีนเป็นประเทศนำหน้าที่ยอมรับความเป็นเอกราชของทาจิกิสถาน โดยความสัมพันธ์ทางการทูต และมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศก็ได้พัฒนาไปอย่างมีชีวิตชีวา ตลอดช่วง ๒๗ ปีที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองประเทศมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและเคารพกันมาโดยตลอด รวมทั้งดำเนินความร่วมมือที่อำนวยประโยชน์แก่กันในด้านต่าง ๆ เป็นแบบอย่างที่ดีแห่งความร่วมมือและความเป็นมิตรระหว่างสองประเทศที่มีระบบต่างกัน วัฒนธรรมต่างกันและขนาดต่างกัน
        ๓.๒ ความจริงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันอย่างดี ในการค้นหาหนทางแห่งการพัฒนาที่เกื้อกูลกันเพื่อร่วมเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมกัน

บทสรุป
วิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของผู้นำจีนในการเดินทางเยือนประเทศคีร์กิซสถานและประเทศทาจิกิสถานนั้น เพื่อมุ่งผลักดันความสัมพันธ์ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างจีนกับประเทศในกลุ่มเอเชียกลาง ในการร่วมสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน โดยการเยือนในครั้งนี้จะสร้างพลังที่เข้มแข็งแก่การพัฒนาความสัมพันธ์ ให้ภูมิภาคมีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ภายใต้กรอบข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative : BRI) ทั้งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความร่วมมือที่จริงจังระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและบุคลากร ตลอดจนการผูกใจประชาชน อันจะนำไปสู่การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจาก
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/12/c_138137297.htm  

http://thai.cri.cn/20190612/f8818c6e-8329-e889-2ad3-24ae8d1f55b8.html 

http://thai.cri.cn/20190611/4481a0d6-8c93-e67d-3630-99c912f258d9.html

http://thai.cri.cn/20190612/c719172a-d7a2-ca7a-d947-7f4a7f6bba41.html  

http://www.china.org.cn/world/node_8012831.html   

http://www.china.org.cn/world/2019-06/12/content_74880529.htm   

http://www.china.org.cn/china/2019-03/12/content_74562760.htm   

http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/12/WS5d0012d4a3101765772309c4.html