bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๘ ม.ค.๖๒ : ท่าทีของจีนต่อแอฟริกา อันเป็นผลจากการเดินทางเยือนสี่ประเทศในแอฟริกา

ท่าทีของจีนต่อแอฟริกา อันเป็นผลจากการเดินทางเยือนสี่ประเทศในแอฟริกา (เอธิโอเปีย บูร์กินาฟาโซ แกมเบีย และเซเนกัล) ของนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ม.ค.๖๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. นายหวัง อี้ ได้เน้นว่า การเดินทางเยือนแอฟริกาทุกปีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ทางการทูตของจีน ซึ่งการที่จีนทำเช่นนี้ในระยะเวลา ๒๙ ปีต่อเนื่องกันมาโดยตลอด ไม่เพียงเพราะว่าจีนมีคำมั่นสัญญากับแอฟริกา แต่ยังรวมถึงการพัฒนาของสองฝ่าย การร่วมทุกข์ร่วมสุข การเกื้อกูลอุดหนุนกันมาโดยตลอด โดยทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มการประสานงาน ขยายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้น

๒. ท่าทีโดยรวมของจีน
        ๒.๑ จีนเน้นการให้ความสำคัญต่อความร่วมมือด้านสันติภาพและความมั่นคงระหว่างจีนกับแอฟริกา ทั้งนี้เนื่องจากสันติภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแอฟริกาและเป็นเงื่อนไขทั้งก่อนและหลังการประกันการพัฒนาแผ่นดินใหญ่แอฟริกา ดังนั้น จีนจึงได้แสดงบทบาทเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษเพื่อสันติภาพและความมั่นคงของแอฟริกา ตามความต้องการของมิตรแอฟริกามาโดยตลอด เช่น ในช่วงเวลาอันยาวนานมานี้ จีนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ในแอฟริการวมถึงในซูดานใต้ อีกทั้งยังสนับสนุนชาวแอฟริกาใช้วิถีแอฟริกาแก้ไขปัญหาแอฟริกา
        ๒.๒ จีนสนับสนุนการพิทักษ์สันติภาพในแอฟริกาของสหประชาชาติอย่างแข็งขัน โดยจีนเป็นประเทศที่จัดสรรงบประมาณเพื่อการพิทักษ์สันติภาพเป็นอันดับที่ ๒ และเป็นประเทศที่ส่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์สันติภาพมายังแอฟริกามากที่สุดในบรรดา ๕ ประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ก่อนหน้านี้ จีนในฐานะประเทศหมุนเวียนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ได้ริเริ่มการจัดประชุมอภิปรายอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการพิทักษ์สันติภาพในแอฟริกา ตลอดจนผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ มากขึ้นให้ความสำคัญต่อปัญหาสันติภาพและความมั่นคงของแอฟริกา

บทสรุป

ท่าทีที่สำคัญของจีนต่อประเทศในแอฟริกาคือ การแสดงออกถึงความจริงใจ และเป็นไปตามการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในแอฟริกา และเพื่อได้การยอมรับจากประชาชนชาวแอฟริกาและประชาคมโลกอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ประธานสหภาพยุโรปได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในที่ประชุมระดับสูงระหว่างแอฟริกากับยุโรปว่า ความช่วยเหลือของจีนที่ให้กับประเทศแอฟริกา ทำให้ประเทศแอฟริกาหลายประเทศตกอยู่ในภาวะหนี้สิน ซึ่งจีนได้ปฏิเสธต่อเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงว่า ไม่มีประเทศในแอฟริกามีภาวะหนี้สินเพราะร่วมมือกับจีน แต่ปัญหาหนี้สินของประเทศในแอฟริกาเกิดขึ้นเพราะระเบียบเศรษฐกิจโลกที่ไม่ยุติธรรมต่างหาก ในขณะที่โครงการความริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRI (Belt and Road Initiative) ที่ดำเนินการโดยจีน ได้รับการยกระดับความร่วมมือจากสหภาพแอฟริกาเป็นอย่างดี

ประมวลโดย : พลตรีไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์

http://www.chinadaily.com.cn/a/201901/02/WS5c2bfd44a310d91214051f39.html 

http://thai.cri.cn/20190107/7bbab16c-30c7-f89c-66b9-4e9fcb887a78.html 

http://thai.cri.cn/20190105/fa8856bc-ca5f-4b9d-221d-f70fe668879b.html

http://thai.cri.cn/20190104/62a64ee6-af77-e4b7-46b3-c95454c8c040.html 

http://thai.cri.cn/20181220/ac4b16e9-9248-987e-4eb9-8102b87ed4ae.html 

https://www.pressreader.com/south-africa/pretoria-news/20190107/281917364215547