bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ค.๖๒ : แถลงการณ์ของทางการจีนต่อกรณีการเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

แถลงการณ์ของทางการจีนต่อกรณีการเพิ่มภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒ จีนออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการที่สหรัฐฯ เพิ่มภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจำนวน ๒ แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ จากร้อยละ ๑๐ เป็นร้อยละ ๒๕ โดยชี้แจงว่า ข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนสองประเทศและประชาคมโลก ทั้งนี้ จีนแสดงความเสียใจต่อการนี้ หากสหรัฐฯ ดำเนินมาตรการทางภาษีจริง จีนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จำเป็น

๒. ข้อวิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีของจีน ต่อกรณีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐฯ
        ๒.๑ ประกาศแถลงการณ์ดังกล่าว มีความหมายอันลึกซึ้งต่อการเจรจาหารือเศรษฐกิจและการค้าระดับสูงจีน-สหรัฐฯ รอบที่ ๑๑ โดยถือเป็นการเพิ่มแรงกดดันจากสหรัฐฯ รวมไปถึงแสดงเจตนาที่ชัดเจนในการเพิ่มภาษีของสหรัฐฯ
        ๒.๒ การที่จีนได้มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีท่าทีที่สงบ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า จีนมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้าและมีจุดยืนในหลักการมาโดยตลอด กล่าวคือ หากมีการเจรจา จีนยินดีเปิดประตูต้อนรับ หากเกิดการต่อสู้ จีนจะไม่ถอยหลังและต่อต้านในที่สุด ซึ่งสามารถมองออกได้ว่า การจัดการเจรจาพร้อมกับการต่อสู้อาจจะกลายเป็นรูปแบบและเรื่องปกติของข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ
        ๒.๓ เป็นการแสดงออกว่า คนจีนทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ใช่เอาแต่ใจ ทั้งนี้ จีนและสหรัฐฯ มีขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนกันอย่างมาก ดังนั้น เศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันจึงถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนความผันผวนต่างๆ ระหว่างการเจรจาก็อยู่ในการคาดการณ์ของจีน
        ๒.๔ จีนมีความตระหนักอย่างชัดแจ้งว่า ปัญหาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ มีความสลับซับซ้อน มีความยากลำบาก และกินเวลายาวนาน ประสบการณ์ที่ผ่านมาพิสูจน์ว่า การโจมตีอย่างรุนแรงแก้ไขปัญหาไม่ได้ หากแต่ต้องกลับสู่โต๊ะเจรจาในที่สุด ยิ่งมีข้อพิพาท ยิ่งต้องการการติดต่อโดยตรงระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จีนจะเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อแก้ปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน เพื่อผลักดันการเจรจาให้กลับสู่ทิศทางที่เป็นเหตุเป็นผล

บทสรุป

ท่าทีของจีนต่อกรณีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐฯ โดยได้แสดงจุดยืนที่สำคัญคือ จีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบมาโดยตลอด ดังที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้กล่าวเน้นอยู่เสมอว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของยุทธศาสตร์ทั่วโลก จีนและสหรัฐฯ มีผลประโยชน์ร่วมกันด้านต่าง ๆ ในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพของโลก ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองของโลกและความรับผิดชอบที่สำคัญ ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าจีน-สหรัฐฯ ไม่เพียงแต่ได้ทำลายผลประโยชน์ระหว่างสองประเทศ หากยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ซึ่งไม่ว่าผลการเจรจาในอีกสองวันข้างหน้าจะออกมาเป็นเช่นไร จีนก็จะใช้ท่าทีสงบและทำในสิ่งที่ดี ตลอดจนเดินตามทิศทางอย่างถูกต้องของจีนอย่างต่อเนื่อง

ประมวลโดย : พลตรีไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์

http://www.xinhuanet.com/english/2019-05/10/c_138048346.htm

http://thai.cri.cn/20190510/2cb47b1e-623b-8721-fb41-a058e55c593d.html 

http://thai.cri.cn/20190509/10cb50fb-3919-4d1b-f399-3ee0228acb1f.html 

https://edition.cnn.com/2019/05/10/economy/us-tariffs-china-trade-war/index.html 

https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-xinhua/china-state-media-says-three-main-differences-remain-in-us-trade-talks-idUSKCN1SG2JX