bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสันนิบาตชาติอาหรับ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสันนิบาตชาติอาหรับ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๓ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีน ที่อยู่ในระหว่างการเยือนอียิปต์ ได้พบปะกับนายอาเหม็ด อาบัล กีต (Ahmed Aboul Gheit) เลขาธิการสันนิบาตชาติอาหรับ ที่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์
     ๑.๑ นายหวัง อี้ กล่าวว่า จีนเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ของเลขาธิการสันนิบาตชาติอาหรับ จีนกับสันนิบาตชาติอาหรับต้องกระชับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนซึ่งกันและกัน พิทักษ์สันติภาพและความเที่ยงธรรมของทั่วโลก ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาส่วนภูมิภาคด้วยวิถีทางการเมือง จีนให้ความสำคัญกับบทบาทของสันนิบาตชาติอาหรับ ชื่นชมท่าทีของสันนิบาตชาติอาหรับที่ยึดความเป็นธรรมในปัญหาสำคัญทั้งในโลกและส่วนภูมิภาค สนับสนุนประเทศอาหรับรับมือกับความยากลำบากและความท้าทายผ่านสันนิบาตชาติอาหรับ
     ๑.๒ นายอาเหม็ด อาบัล กีต กล่าวว่า สันนิบาตชาติอาหรับให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับจีน โดยเชื่อว่า ทุกประเทศสมาชิกสันนิบาตชาติอาหรับยินดีเจรจากับจีนเพื่อสร้างสรรค์ประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีนกับสันนิบาตชาติอาหรับ

๒. ข้อสังเกต จากการประชุมผู้นำสันนิบาตชาติอาหรับครั้งที่ ๓๐ ที่เมืองตูนิส ประเทศตูนิเซีย เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๒ ได้มีประกาศแถลงการณ์คัดค้านจุดยืนของสหรัฐฯ เกี่ยวกับปัญหาเยรูซาเลมและที่ราบสูงโกลาน ทั้งนี้ ประมุขแห่งชาติ ผู้นำรัฐบาลหรือผู้แทนจาก ๒๒ ประเทศสมาชิกสันนิบาตอาหรับที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนั้น ต่างเห็นว่า ปัญหาปาเลสไตน์เป็นปัญหาสำคัญของประเทศอาหรับ และการที่สหรัฐฯ ประกาศยอมรับเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนั้น ถือเป็นเรื่องที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นผล โดยในแถลงการณ์ยังระบุว่า เยรูซาเลมตะวันออกเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ ซึ่งฝ่ายต่างๆ ไม่ควรใช้ปฏิบัติการใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะทางกฎหมายและการเมืองของเยรูซาเลม

บทสรุป

จีนได้แสดงท่าทีในการสร้างความร่วมมือกับสันนิบาตชาติอาหรับ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน รวมทั้งผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยเห็นว่า สันนิบาตชาติอาหรับมุ่งส่งเสริมสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาในภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลอดจนแก้ปัญหาที่เป็นประเด็นร้อนด้วยวิธีทางการเมืองอย่างแข็งขัน โดยพยายามเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความแข็งแกร่งของโลกอาหรับ นอกจากนี้ การกระชับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและบุคลากร ตามปฏิญญาระหว่างจีน-อาหรับต่อความร่วมมือในการสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) เป็นการสร้างคุณูปการสำหรับประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน อันจะทำให้ความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับสันนิบาตชาติอาหรับมีอนาคตที่สดใส

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล


ข้อมูลจากเว็บไซต์

https://www.chinadailyhk.com/articles/140/51/89/1578541114874.html 

http://thai.cri.cn/20200109/44e6adaf-f19b-eca3-5dc6-2e867c903f8a.html 

http://thai.cri.cn/20190401/c662e328-5ec6-5697-3319-44528eaeadb6.html 

http://thai.cri.cn/20190422/a4605d84-9f38-bac2-a5f8-5a05249ce474.html 

http://www.vijaichina.com/articles/1328 

https://www.chinadailyhk.com/articles/223/14/168/1578478753322.html?newsId=117952