bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน จัดงานเลี้ยงต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน และคณะร่วมต้อนรับคณะ Mr.Zheng lu รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน และคณะรวม 5 ท่าน ณ ภัตตาคารอายัท โรงแรมรามาดา กรุงเทพฯ

     โดยได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาและเรื่องทุนการศึกษาของทางสมาคมฯ ในอนาคตอีกด้วย