bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ ร่วมกับชมรมข้าราชการ ม.หัวเฉียว สปจ.และสถาบันขงจื้อ จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาจีน

     สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ร่วมกับชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตร จัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพภาษาจีน สำหรับข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ อาคารธรรมนิติ กรุงเทพมหานคร

     ในการนี้ได้มีพิธีเปิดการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ กล่าวในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้