bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมฯ เดินทางร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 วันที่ 13-15 กันยายน 2561

     สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน นำโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาสัมพันธ์ไทย-จีน และคณะผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการเดินทางร่วมพิธีเปิดภาคการศึกษาข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประาชนจีน