bg-head-3

ข่าวสาร

ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมงาน CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018

 

 

 

 

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนจัดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 หรือ งานนิทรรศการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ประจำปี 2018”  ระหว่างวันที่ 10 - 14 ตุลาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานจะจัดแสดงผลงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญๆ ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนในอนาคต และเป็นโอกาสดีสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างจีนกับไทย ในการนี้ทางสมาคมฯได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยด้วย