bg-head-3

ข่าวสาร

ชมรมนักเรียนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออวยพรปีใหม่และวันตรุษจีน นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ชมรมนักเรียนทุนข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย นาวาอากาศเอก สิรวุฒิ ชื่นศิวา รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ในฐานะประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออวยพรปีใหม่และวันตรุษจีน นายไพศาล พืชมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ และมีการหารือถึงโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ และโครงการเรียนภาษาจีนของทุนข้าราชการศิษย์เก่าในอนาคต