bg-head-3

ข่าวสาร

ผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา “Belt and Road” Unimpeded Trade Senior Seminar 2018 ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

           ในวันที่ 16 – 21 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีการจัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Belt and Road” Unimpeded Trade Senior Seminar,2018 ในการนี้ทางสมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. ดร.ภูวนิดา  คุนผลิน 2. ดร.นฤชา  ศิริวัฒน์ และ3. นายอนุชา บูรพชัยศรี ซึ่งฝ่ายจีนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.