bg-head-3

ข่าวสาร

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2562

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (ต่อเนื่อง)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (ต่อเนื่อง)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (ใหม่)

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษารุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 (ใหม่)

การเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารของข้าราชการที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

การเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารของข้าราชการที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

สมาคมฯ จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ขอรับทุนการศึกษา

สมาคมฯ จัดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ขอรับทุนการศึกษา

ลำดับการเตรียมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการผู้ขอรับทุนรุ่นที่ 14

ลำดับการเตรียมการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการผู้ขอรับทุนรุ่นที่ 14

ประกาศเรื่องการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศเรื่องการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย UIBE

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย University of International Business and Economy (UIBE) รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้าราชการทุนรุ่นที่ 13 เข้าร่วมงานแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

ข้าราชการทุนรุ่นที่ 13 เข้าร่วมงานแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน