bg-head-3

ข่าวสาร

 การเตรียมตัวและการเตรียมเอกสารของข้าราชการที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน


     1.การเรียนภาษาจีน     สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานภาษาจีน ขอให้ไปเรียนภาษาจีน ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากต้องมีการสอบวัดระดับภาษาก่อนเข้าเรียน โดยแนะนำให้เรียนที่ วิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก (OCA) www.ocanihao.com สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือสถาบันสอนภาษาอื่นที่สะดวก ***

     2.พาสปอร์ต     ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน ส่งใบปะหน้าพาสปอร์ตเล่มสีแดงเลือดหมู (บุคคลธรรมดา) กรณีข้าราชการที่มีพาสปอร์ตเล่มสีน้ำเงิน ขอให้ทำใหม่เป็นเล่มสีแดงเลือดหมู ส่งมายังสมาคมฯ โดยส่งเป็นสำเนา (ไม่ต้องลงลายมือชื่อ)

ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 178 อาคารธรรมนิติ ซอยประชาชื่น 20 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 

หรือส่งเป็น Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเอกสารไปทำหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน กรณีพาสปอร์ตมีอายุการใช้งานไม่ถึงเดือนธันวาคม ปี 2561 ให้ทำเล่มใหม่

 ** โดยในการส่งอีเมล์ ให้เขียนเรื่องว่า ทุนการศึกษา : ส่งสำเนาพาสปอร์ แล้วตามด้วยชื่อของตัวท่านเอง ตัวอย่าง "ทุนการศึกษา : ส่งสำเนาพาสปอร์ นายไวยวิชญ์ มานะมนตรีกุล" ** 

     3.การตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ผู้ได้รับทุนทุกท่านไปตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560  แบบฟอร์มตัวสุขภาพ (ปริ้นต์หน้าหลังเท่านั้น)

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพตามเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สามารถดูรายละเอียดการตรวจสุขภาพได้ตามลิงค์

     4.การทำวีซ่า  ผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านหลังจากตรวจสุขภาพแล้ว ขอให้นำเอกสารมาให้ทางสมาคมฯ ตามลำดับ

4.1. ผลตรวจสุขภาพ

4.2. พาสปอร์ตเล่มสีแดงเลือดหมู

4.3. แบบฟอร์มการขอวีซ่า (ดาวน์โหลดตามลิงค์แนบ) 

4.4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

4.5. เงินสด 1,500 บาท มาส่งให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ ก่อนวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อสมาคมฯ จะได้ไปดำเนินการทำวีซ่าให้ และสมาคมฯ จะส่งคืนพาสปอร์ตที่ทำวีซ่าแล้วพร้อมใบรับรองการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมินให้ในวันที่มีกิจกรรม

 

     การจองตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินที่ TG610 กรุงเทพ-เซียะเหมิน (สำหรับวันเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลังอีกครั้งหนึ่ง) จองเป็นตั๋วปี ราคานักศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บจ.เอดิซ่า แทรเวิล โทร 0-2233-9915 ต่อ 106 ติดต่อคุณนิว เนื่องจากในห้วงเวลาดังกล่าว จะมีผู้เดินทางไปเซียะเหมินค่อนข้างมาก

 

แนะนำ

*** แนะนำเนื่องจากทางชมรมข้าราชการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ได้เปิดการอบรมภาษาจีน โดยเหล่าซือนัฐ นายนัฐพล บุญสอน เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม โดยจะอบรม ณ ห้องประชุม 2702 อาคารสุขประพฤติ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา โดยจะเริ่มเรียนวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. สามารถลงชื่อเรียนได้ที่ LINE กลุ่มข้าราชการทุนรุ่นที่ 13 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร 0-2585-5884 (ในการเรียนนอกจากจะได้ภาษาในการไปใช้ชีวิตที่เซียะเหมินแล้ว ยังได้รับประสบการณ์ดีๆ จากรุ่นพี่ที่เคยไปเรียน และได้พบปะเพื่อนๆ ที่จะไปเรียนด้วยกันอีกด้วยยย)