bg-head-3

ข่าวสาร

ข้าราชการทุนรุ่นที่13 และผู้ที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีนสถาบันเส้นทางสายไหม เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์พระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องบอลรูมชั้น 2 อาคารหมายเลข 8 โรงแรมเซี่ยเหมิน โดยมีข้าราชการผู้ที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีนรุ่นที่ 13 ผู้ที่ได้รับทุนเรียนภาษาจีนสถาบันเส้นทางสายไหม และประชาชนชาวไทยที่อาศัยในเมืองเซี่ยเหมินเข้าร่วมพิธีดังกล่าว