bg-head-3

ข่าวสาร

ข้าราชการทุนรุ่นที่ 13 เข้าร่วมงานแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรม สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน

     วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ได้จัดพานักศึกษาข้าราชการทุนไทย นักศึกษาทุนการศึกษาเส้นทางสายไหม และนักศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าร่วมชมงานแสดงละครจีน 台湾摇滚音乐剧 (山海经传)