bg-head-3

新闻

ไทยติดอันดับ4แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตชาวจีน

 

นีลเส็นและอาลีเพย์ ร่วมเผยแพร่ “รายงานการสำรวจแนวโน้มการท่องเที่ยวและการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวจีนในต่างประเทศ” ประจำปี 2560 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปต่างประเทศ 131 ล้านครั้งในปี 2560 เพิ่มขึ้น 7% จากปี 2559และไทยเป็นประเทศยอดนิยมในหมู่ชาวจีนอันดับที่4

โดย3อันดับแรกคือ ฮ่องกง ญี่ปุ่น มาเก๊า ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ทั้งขั้นตอนการขอวีซ่าที่ง่ายกว่า ราคาสินค้าและบริการที่ถูก
กว่า และการคมนาคมสะดวกกว่า

นอกจากนี้ 65% ของนักท่องเที่ยวจีนใช้แพลตฟอร์มการชำระเงินเพื่อเป็นค่าสินค้าและบริการผ่านมือถือเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่นที่ใช้รูปแบบการชำระเงินแบบนี้เพียง 11% ผลสำรวจชิ้นนี้ ยังพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 90% จะเลือกใช้การชำระเงินผ่านมือถือเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ หากผู้ประกอบการในต่างประเทศเปิดรับชำระเงินด้วยวิธีการดังกล่าวมากขึ้นในอนาคต แต่อุปสรรคสำคัญที่สุดในขณะนี้คือ จำนวนผู้ประกอบการที่รับชำระเงินด้วยวิธีดังกล่าวในต่างประเทศค่อนข้างมีจำนวนจำกัด

เพราะฉะนั้น หากไทยอยากไต่ขึ้นไปให้ถึงอันดับ1ในประเทศจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวในสายตาชาวจีน ต้องทำให้อุปสรรคสำคัญดังกล่าวหายไป

 

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์