bg-head-3

新闻

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และอาเซียน ปี 2560

 

ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและผันผวนอย่างต่อเนื่อง จากผลของหลายปัจจัย ทั้งนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การปรับตัวเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งการฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของเศรษฐกิจประเทศกำลังพัฒนา

 

ปี 2560 คาดว่าสหรัฐอเมริกาจะปรับเปลี่ยนมาใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินของประเทศกำลังพัฒนา และส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศทั่วโลก

 

เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะยังคงขยายตัวในอัตราที่ต่ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาวะการลงทุนในประเทศยังไม่ฟื้นตัว และการบริโภคภาคครัวเรือนยังอ่อนแอ ขณะที่แรงกระตุ้นจากนโยบายการคลังจะแผ่วลง

 

ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะขยายตัว 5.7% ในปี 2560 เศรษฐกิจอินเดียคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นจาก 7.4% ในปี 2560 เป็น 7.8% ขณะที่เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะชะลอตัวลงจาก 6.5% ในปี 2560 เหลือ 6.3%

 

ในปี 2560 ความเสี่ยงที่สำคัญของเศรษฐกิจจีน คือ ภาวะฟองสบู่ของหนี้ กำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจจีนและอินเดียมีกันชนรองรับผลกระทบจากความผันผวนของปัจจัยภายนอกได้ดี เนื่องจากเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ กำลังซื้อในประเทศยังขยายตัวในระดับดี มีระดับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพียงพอ   

 

ปี 2560 คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนโดยรวมจะขยายตัว 4.6% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ระดับ 4.5% ในปี 2560 เศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะขยายตัว 6.4% ผลจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัวสูง 6.3% เนื่องจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและภาคการก่อสร้างขยายตัวดี เศรษฐกิจมาเลเซียจะขยายตัวสูงขึ้น 4.4% ผลจากการปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3.5% เศรษฐกิจอินโดนีเซียจะขยายตัว 5.1%

 

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของเศรษฐกิจอาเซียน คือ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยต่อเนื่องในรัสเซีย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ตกต่ำ

 

อาเซียนต้องให้ความสำคัญกับการปรับโครงสร้างเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต ยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมรายได้ครัวเรือน ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน กระตุ้นความต้องการซื้อภายในประเทศ และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียนร่วมกัน

ภายใต้บริบทของโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 

 

 

ขอบคุณที่มา : PostToday

 

However many individuals become disconcerted when trying to order medicaments from the Web because they don't know what is approachable. To order medicines online from a preferred source is safe. Let's talk about how you can make sure that medications you get through a mail-order pharmacy are sure. Verapamil is a calcium channel blocker. This drug works by relaxing the muscles of your heart. Other medicaments are used to treat combustion caused by eczema. What about cost of cialis per pill and sexual disorders? What soundness care providers talk about cheap cialis pills? A spread form of sexual dysfunction among men is the erectile dysfunction. Young men with sexual health problems need professional help. Some treatments will include couples therapy. Why it happen? Can sexual dysfunctions in men be treated? One way to improve erectile malfunction is to make certain elementary lifestyle changes, another is medication. You can prevent the incidence of sexual troubles by having a wholesome lifestyle. Any preparation may cause unwanted side effects. For some patients side effects can be actually serious. Get emergency help if you have any kind of an allergic reaction to this remedy. Talk to your pharmacist to see if it’s sure to make the switch.