bg-head-3

有趣的文章

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔หอการค้าไทย กังวลว่าการเปิดรถไฟจีน-ลาวจะส่งผลกระทบต่อรากฐานเศรษฐกิจการเกษตรของไทย และความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ ธ.ค.๖๔หอการค้าไทย กังวลว่าการเปิดรถไฟจีน-ลาวจะส่งผลกระทบต่อรากฐานเศรษฐกิจการเกษตรของไทย และความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๔ แผนปฏิบัติการผลักการสร้างช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลกับภาคตะวันตกของจีน ในช่วง แผนพัฒนาฯ ระยะห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธ.ค.๖๔ แผนปฏิบัติการผลักการสร้างช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลกับภาคตะวันตกของจีน ในช่วง แผนพัฒนาฯ ระยะห้าปี ฉบับที่ ๑๔ ของจีน 

จีนศึกษาวันเสาร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงได้พบกับนายเดวิด มัลพาสส์ประธานธนาคารโลก ผ่านทางวิดีโอ จากตำหนักจื่อกวง ทำเนียบจงหนานไห่ ในกรุงปักกิ่ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔

จีนศึกษาวันเสาร์ที่ ๑๘ ธ.ค.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงได้พบกับนายเดวิด มัลพาสส์ประธานธนาคารโลก  ผ่านทางวิดีโอ จากตำหนักจื่อกวง ทำเนียบจงหนานไห่ ในกรุงปักกิ่ง เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ ๖ ประเด็นสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในการประชุมส่วนกลางด้านเศรษฐกิจของจีน ณ กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธ.ค.๖๔

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔  ๖ ประเด็นสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในการประชุมส่วนกลางด้านเศรษฐกิจของจีน ณ กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธ.ค.๖๔ 

จีนศึกษาวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ การประชุมงานส่วนกลางด้านเศรษฐกิจจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธ.ค.๖๔

จีนศึกษาวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ การประชุมงานส่วนกลางด้านเศรษฐกิจจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธ.ค.๖๔ 

จีนศึกษาวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ การประชุมงานส่วนกลางด้านเศรษฐกิจจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธ.ค.๖๔

จีนศึกษาวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธ.ค.๖๔ การประชุมงานส่วนกลางด้านเศรษฐกิจจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ ธ.ค.๖๔ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ การฝึกซ้อมทางการแพทย์ร่วม "กู้ภัยสันติภาพ-๒๐๒๑" ระหว่างกองทัพจีนและกองทัพเวียดนาม

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ธ.ค.๖๔ การฝึกซ้อมทางการแพทย์ร่วม "กู้ภัยสันติภาพ-๒๐๒๑" ระหว่างกองทัพจีนและกองทัพเวียดนาม

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ การประชุม “ฟอรั่มการสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้(อาเซียน+๓) ประจำปี ๒๐๒๑”

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ธ.ค.๖๔ การประชุม “ฟอรั่มการสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับจีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้(อาเซียน+๓) ประจำปี ๒๐๒๑” 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ธ.ค.๖๔ นั้น รถไฟฟ้าแบรนด์จีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ธ.ค.๖๔ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ธ.ค.๖๔ นั้น รถไฟฟ้าแบรนด์จีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พลเอก เว่ย เฟิ่งเหอ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน