bg-head-3

新闻

จีนทุ่ม4.2ล้านล้านดันการค้า

 

จีนประกาศให้เงินสนับสนุนเส้นทางสายไหมเพิ่ม 4.2 ล้านล้านบาท เปิดกว้างทุกประเทศลงทุน

 

ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ของจีน ประกาศว่า จีนจะให้เงินสนับสนุนจำนวน 1.24 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 4.2 ล้านล้านบาท) สำหรับโครงการพัฒนาภายใต้แผน “1 แถบ 1 เส้นทาง” พร้อมเปิดให้ทุกประเทศที่สนใจเข้าร่วมในแผนดังกล่าว ซึ่งจีนเปรียบให้เป็นหนทางในการสร้างความสงบและความรุ่งเรืองให้กับโลก

 

ในบรรดาเงินสนับสนุนดังกล่าว รวมไปถึง 1.45 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 5 แสนล้านบาท) สำหรับกองทุนเส้นทางสายไหม และเงินช่วยเหลือสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในแถบเส้นทางสายไหมจำนวน 8,600 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 3 แสนล้านบาท) รวมเงินสนับสนุนจำนวน 289 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 1 หมื่นล้านบาท) สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม

 

สีจิ้นผิง กล่าวในระหว่างเปิดการประชุม 1 แถบ 1 เส้นทาง ที่จัดขึ้นในกรุงปักกิ่งของจีนว่า ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันสร้างแพลตฟอร์มเปิดที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมถึงสนับสนุนและร่วมกันสร้างเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วม นอกจากนี้ทุกประเทศควรร่วมกันสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา รวมถึงก่อตั้งระบบและระเบียบการค้าระหว่างประเทศที่เป็นธรรม เท่าเทียมและโปร่งใส

 

ขณะเดียวกัน จงชาน รัฐมนตรีพาณิชย์ของจีน ระบุเพิ่มเติมว่า จีนมีแผนที่จะนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศที่เข้าร่วมในแผนเส้นทางสายไหมเป็นมูลค่าถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 639 ล้านล้านบาท) ภายในเวลา 5 ปีข้างหน้า รวมถึงสนับสนุนให้มีการเจรจาการค้าเสรี และผลักดันให้มีการเจรจาเพื่อจัดตั้งความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซ็ป)

 

อย่างไรก็ตาม นักการทูตจากยุโรปหลายรายแสดงความกังวลต่อแผนการสนับสนุนเงินทุนและการจัดประชุมดังกล่าวของจีน และระบุว่าเป็นความพยายามของจีนที่ต้องการแผ่ขยายอิทธิพลของตนไปทั่วโลก อย่างไรก็ดี ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ปฏิเสธแนวความคิดดังกล่าว และระบุว่าแผนนี้เปิดกว้างกับทุกประเทศ และสิ่งเดียวที่จีนให้ความสำคัญคือการสร้างความมั่งคั่งให้กับทุกฝ่าย

 

 

ที่มา : PostToday