bg-head-3

新闻

T Mark ปั้น 10 แบรนด์ไทย มุ่งเปิดตลาดลักชัวรี่ในจีน

 

“Road to Shanghai” ดึง 10 แบรนด์ไทยชั้นนำ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark ตั้งเป้าพร้อมบุกตลาดระดับลักชัวรี่

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมเวิร์คช้อปหัวข้อ “Road to Shanghai” ดึง 10 แบรนด์ไทยชั้นนำ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ T Mark เตรียมความพร้อม วางกลยุทธ์ธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ ตั้งเป้าพร้อมบุกตลาดระดับลักชัวรี่ ใน

หัวเมืองสำคัญของจีนภายในปี 2561 ภายใต้โครงการ MOC4i ที่เป็นโครงการยกระดับแบรนด์ไทยสู่สากลของกระทรวงพาณิชย์

 

ในกิจกรรมนี้ มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งวัฒนธรรมจีน ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคชาวจีน การทำการตลาดดิจิทัลในจีน ตลอดทั้งกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จในระดับสากล มาให้ความรู้แก่ทั้ง 10 แบรนด์ไทยอย่างเข้มข้น ผ่านกิจกรรมสัมมนาและเวิร์คช้อป โดยแบรนด์ไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรม ดีสวัสดิ์ จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ DEESAWAT บริษัทอาซาว่า จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ ASAVA บริษัทเท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าตกแต่งบ้าน แบรนด์ PASAYA บริษัทเบ็ทเทอร์อาทส์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ผลิตสินค้าตกแต่งบ้าน แบรนด์ 5ive Sis บริษัทโอเชียนกลาส จำกัด ผู้ผลิตเครื่องแก้ว แบรนด์ LUCARIS บริษัทปุริ จำกัด ผู้ผลิตสินค้าบำรุงผิว สปา และอโรม่าเธอราพี แบรนด์ PANPURI บริษัทโมเบลลา แกลเลอเรีย จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ Mobella บริษัท เคนคูน เอกซ์ จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ KENKOON บริษัท ผลิดา จำกัด ผู้ผลิตสินค้าสปาและอโรม่าเธอราพี แบรนด์ Satira Spa และบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ผู้ผลิตสุขภัณฑ์ แบรนด์ Bathroom Design I-SPA

 

 

ม.ล. คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายยกระดับแบรนด์ไทยให้เป็นลักชัวรี่แบรนด์ (Luxury Brand) หรือ Premium Brand ในตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะเริ่มต้นจากตลาดจีน โดยเฉพาะเมืองหลัก เช่น

นครเซี่ยงไฮ้ และคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมเพียง 10 แบรนด์ ที่เป็นสมาชิก T Mark เพื่อร่วมหาแนวทางในการเจาะตลาดจีนให้สำเร็จ

 

“เราคัดเลือกแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในประเทศ และมีชื่อเสียงระดับหนึ่งในต่างประเทศ รวมถึงต้องเป็นสมาชิก T Mark หรือได้รับรางวัล PM Award หรือรางวัลอื่นๆ ระดับสากล และต้องเป็นแบรนด์ที่ต้องการเจาะตลาดจีนอยู่แล้ว ซึ่งกรมฯ จะช่วยหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของแบรนด์ และแนะนำวิธียกระดับแบรนด์ให้ตรงกับลูกค้าเป้าหมาย”

 

 

คุณปู่ ถิง วิทยากรรับเชิญจากธนาคารไอซีบีซี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนมีรายได้สูงขึ้น และมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยคาดว่าในปี 2020 มูลค่าการบริโภคของชาวจีนจะสูงถึง 6.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ (ที่มา: รายงาน Economist Intelligence ของบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้บริโภคชาวจีนยังมีแนวโน้มการจับจ่ายเพื่อสุขภาพ เพื่อครอบครัว และซื้อประสบการณ์ รวมถึงการท่องเที่ยวต่างประเทศสูงขึ้นอีกด้วย ถือเป็นโอกาสอันดีของแบรนด์ไทยที่ต้องการเปิดตลาดในจีน

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดทำตราสัญลักษณ์ T Mark ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อตอกย้ำจุดแข็งและสร้างความโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์แก่สินค้าและบริการจากประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพที่ทั่วโลกไว้วางใจ (Trusted Quality) ในทุกมิติ ได้แก่ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม (Fair Labour) การผลิต

ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และที่สำคัญคือคุณภาพที่เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำด้วย “ใจ” ของผู้ประกอบการ (Heartmade Quality)

 

ปัจจุบันมีบริษัทผลิตสินค้าและบริการของไทยได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark รวม 738 บริษัท โดยมี 2 ประเภทหลัก คือ สินค้า ได้แก่ สินค้ากลุ่มอาหาร อุตสาหกรรมหนัก ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น สินค้าทั่วไป และธุรกิจบริการ ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ การศึกษานานาชาติ และธุรกิจบริการรักษาพยาบาล

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์