bg-head-3

บทความ

จีนศึกษาฉบับพิเศษ (วันพุธที่ ๒๒ ก.พ.๖๖) นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมธิการการต่างประเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พบปะกับนายนิโคไล พาทรัสเชฟ

     จีนศึกษาฉบับพิเศษ (วันพุธที่ ๒๒ ก.พ.๖๖) นายหวัง อี้ กรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมธิการการต่างประเทศแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน พบปะกับนายนิโคไล พาทรัสเชฟ ( Nikolai Patrushev) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียในโอกาสหารือระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนจีน-รัสเซียสำหรับกลไกหารือความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์จีน-รัสเซีย เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ.๖๖ ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงมอสโก

     โดยทั้งสองฝ่ายอภิปรายสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน โดยระบุว่า ยินดีจะปฏิบัติตามพาหุภาคีนิยมที่แท้จริง รวมทั้งคัดค้านพฤติกรรมการแสดงอำนาจบาตรใหญ่ที่ก้าวร้าวแทรกแซงแบบเอกภาคีในทุกรูปแบบ ตลอดจนผลักดันความเป็นอธิปไตยของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมโลกให้มีหลายขั้ว

     ทั้งสองฝ่ายตกลงจะเสริมสร้างความร่วมมือภายในกรอบพาหุภาคี ร่วมใช้ความพยายามมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบให้กับการบริหารจัดการโลก โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ควรคุ้มครองสันติภาพกับความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างเด็ดขาด ต่อต้านการนำความคิดสงครามเย็นเข้ามายุ่งเกี่ยว รวมทั้งคัดค้านการเผชิญหน้าในลักษณะการแบ่งกลุ่ม และการเผชิญหน้าทางอุดมการณ์

     นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหายูเครน

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202302/t20230222_11029188.shtml )