bg-head-3

บทความ

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒การประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ ๕ ณ กรุงดูซานเบ ประเทศทาจิกิสถาน

จีนศึกษา ( วันจันทร์ที่ ๑๗ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมว่าด้วยการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย (Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia : CICA) ครั้งที่ ๕ ณ กรุงดูซานเบ ประเทศทาจิกิสถาน เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไท

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒ ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป รายงานว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย กล่าวชื่นชมจุดยืนของจีนในการยืนหยัดการค้าเสรีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป (China Media Group เป็นสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งชาติจีน) รายงานว่า น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย กล่าวชื่นชมจุดยืนของจีนในการยืนหยัดการค้าเสรีอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ พร้อมทั้งระบุว่า เอเชียกำลังร่วมแรงสร้างเวทีการค้าเสรีแห่งใหม่

การพัฒนามณฑลหยุนหนาน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒ แนวนโยบายการพัฒนามณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน) ของจีน ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๕ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนามณฑลหยุนหนาน (ยูนนาน) ของจีน ในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ วิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศและความเคลื่อนไหวของผู้นำจีน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการเดินทางเยือนประเทศคีร์กิซสถาน และประเทศทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๔ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศและความเคลื่อนไหวของผู้นำจีน ในการเดินทางเยือนประเทศคีร์กิซสถาน ระหว่าง ๑๒ – ๑๔ มิ.ย.๖๒ และประเทศทาจิกิสถานอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ มิ.ย.๖๒

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนเอเซียกลาง

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ การเดินทางเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิ.ย.๖๒

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิ.ย.๖๒

จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนและอียิปต์ร่วมกันจัดฟอรั่มการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ครั้งที่ ๗

ายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๑ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์กรณีที่นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเยือนรัสเซียของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

ความร่วมมือจีนกับรัสเซีย

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ ข้อเสนอ ๔ ประการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซีย

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๐ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับข้อเสนอ ๔ ประการของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีนกับรัสเซีย รวมทั้งข้อคิดในการพัฒนาที่ยั่งยืน ขณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือ SPIEF (St. Petersburg International Economic Forum) ครั้งที่ ๒๓ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๒

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซีย

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๙ มิ.ย.๖๒ ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย จากการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๙ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-รัสเซีย จากการที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ ๕ – ๗ มิ.ย.๖๒

จีนยุค 5G

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๒ จีนได้เริ่มเปิดเข้าสู่ยุค 5G อย่างเป็นทางการ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๘ มิ.ย.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่จีนได้เริ่มเปิดเข้าสู่ยุค 5G อย่างเป็นทางการ