bg-head-3

บทความ

การศึกษาของจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ ข้อคิดจากการจัดการศึกษาของจีน

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดจากการจัดการศึกษาของจีน 

สถานการณ์การมีงานทำของจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๓ สถานการณ์การมีงานทำของจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การมีงานทำของจีน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ม.ค.๖๓ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี 

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๓ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางเยือนเมียนมาเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๘ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เดินทางเยือนเมียนมาเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำจีน

การลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกกับสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ ท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนต่อการลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกกับสหรัฐฯ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีความเคลื่อนไหวของจีนต่อการลงนามข้อตกลงการค้าระยะแรกกับสหรัฐฯ 

การค้าที่มีคุณภาพของจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ ผลสำเร็จจากการที่รัฐบาลจีนได้ประกาศ "แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการค้าที่มีคุณภาพ"

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลสำเร็จจากการที่รัฐบาลจีนได้ประกาศ "แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการค้าที่มีคุณภาพ" 

ความปลอดภัยของผู้สูงอายุในจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ การประกาศระเบียบความปลอดภัยพื้นฐานด้านการบริการของหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในจีน

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศระเบียบความปลอดภัยพื้นฐานด้านการบริการของหน่วยงานดูแลผู้สูงอายุในจีน

จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรม

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ กรณีที่จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานใหม่

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๔ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลกรณีที่จีนมุ่งผลักดันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์พลังงานใหม่ 

การพัฒนาประเทศของรัฐบาลจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการป้องกันประเทศของรัฐบาลจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการป้องกันประเทศของรัฐบาลจีน 

โครงการพัฒนาธัญญาหารของจีน

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๓ การดำเนินโครงการพัฒนาธัญญาหารของจีนที่มีคุณภาพสูง ทำให้จีนกำลังกลายเป็นประเทศสำคัญด้านการผลิตธัญญาหาร ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๓ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาธัญญาหารของจีนที่มีคุณภาพสูง ทำให้จีนกำลังกลายเป็นประเทศสำคัญด้านการผลิตธัญญาหาร