bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ ธ.ค.๖๔ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า Big Data ในระยะ “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ของจีน จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๖ ธ.ค.๖๔ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า Big Data ในระยะ “แผนห้าปี ฉบับที่ ๑๔" ของจีน จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๕ ธ.ค.๖๔การประชุมธุรกิจพลังงานจีน-รัสเซีย ครั้งที่ ๓ ได้เปิดฉากขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ โดยใช้วิธีการออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันในการประชุม

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๕ ธ.ค.๖๔การประชุมธุรกิจพลังงานจีน-รัสเซีย ครั้งที่ ๓ ได้เปิดฉากขึ้นในช่วงบ่ายวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ โดยใช้วิธีการออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันในการประชุม 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน พบกับนาย Abdulla Shahid ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๖ ณ มหาศาลาประชาชน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ผ่านระบบวิดีโอ

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๔ ธ.ค.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีน พบกับนาย Abdulla Shahid ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  สมัยที่ ๗๖ ณ มหาศาลาประชาชน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๔ ผ่านระบบวิดีโอ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ อี้หลง-๑๐ สำเร็จภารกิจทดสอบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของการสังเกตอุตุนิยมวิทยาทางทะเล

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ อี้หลง-๑๐ สำเร็จภารกิจทดสอบการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของการสังเกตอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย และนายเหริน เจิ้งเฟย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเหว่ย จัดการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธ.ค.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย และนายเหริน เจิ้งเฟย  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของหัวเหว่ย จัดการประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑ ธ.ค.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างจีน รัสเซีย และอินเดีย ครั้งที่ ๑๘

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑ ธ.ค.๖๔ นายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างจีน รัสเซีย และอินเดีย ครั้งที่ ๑๘

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ ๑๓

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๓๐ พ.ย.๖๔ นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของการประชุมสุดยอดเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ครั้งที่ ๑๓ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกลางลงลึกการปฏิรูปในทุกด้าน ครั้งที่ ๒๒

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๙ พ.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการกลางลงลึกการปฏิรูปในทุกด้าน ครั้งที่ ๒๒

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พ.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังบำรุงทางการทหาร ของกองทัพจีน โดยจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พ.ย.๖๔

จีนศึกษาวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พ.ย.๖๔ ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังบำรุงทางการทหาร ของกองทัพจีน โดยจัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ พ.ย.๖๔ 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๔ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการยึดถือ “แนวความคิดของนายสี จิ้นผิง ว่าด้วยลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนสำหรับยุคใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างกองทัพของจีน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๔ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการยึดถือ “แนวความคิดของนายสี จิ้นผิง ว่าด้วยลัทธิสังคมนิยมที่มีลักษณะจีนสำหรับยุคใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างกองทัพของจีน