bg-head-3

บทความ

ความร่วมมือทางการทหาร

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๒ การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับจีน ตอนที่ ๒ ข้อสังเกตจากการประชุมร่วมทางการทหารระหว่างไทยกับจีน

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๑ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับจีน ตอนที่ ๒ ข้อสังเกตจากการประชุมร่วมทางการทหารระหว่างไทยกับจีน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในโอกาสที่ผู้เขียนได้รับหมายให้เป็นหัวหน้าคณะนายทหารไทย จำนวน ๕ นาย ที่ได้รับเชิญจากสำนักงานกิจการความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ (OIMC) คณะกรรมาธิการกลางการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ให้เดินทางไปพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ณ เขตทหารยุทธบริเวณภาคใต้ของจีน (นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น) และ ณ กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ต.ค.๖๒

ความร่วมมือทางการทหาร

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๒) การแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับจีน ตอนที่ ๑ พัฒนาการของความร่วมมือ

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับจีน (ตอนที่ ๑ พัฒนาการของความร่วมมือ) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในโอกาสที่ผู้เขียนได้รับหมายให้เป็นหัวหน้าคณะนายทหารไทย จำนวน ๕ นาย ที่ได้รับเชิญจากสำนักงานกิจการความร่วมมือทางทหารระหว่างประเทศ (OIMC) คณะกรรมาธิการกลางการทหาร กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ให้เดินทางไปพัฒนาความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ณ เขตทหารยุทธบริเวณภาคใต้ของจีน (นครกว่างโจวและเมืองเซินเจิ้น) และ ณ กรุงปักกิ่ง ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๗ ต.ค.๖๒

จีนกับอาเซียน

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์กรณีจีนกับอาเซียน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๙ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์กรณีจีนกับอาเซียน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าเสรีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ธัญญาหาร

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๒ รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความอดอยากของประชากรและมีความมั่นคงทางธัญญาหาร

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๑๘ ต.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลจีนประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความอดอยากของประชากรและมีความมั่นคงทางธัญญาหาร

ดาวเทียม

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ การกำกับดูแลงานด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่งดาวเทียมของจีน

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลงานด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการส่งดาวเทียมของจีน

เศรษฐกิจดิจิทัล

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ การจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศแห่งชาติของจีน ปี ๒๐๑๙

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๑๖ ต.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศแห่งชาติของจีน ปี ๒๐๑๙

จีนกับเนปาล

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๕ ต.ค.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับเนปาล

 

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๑๕ ต.ค.๖๒) ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับเนปาล

จีน-สหรัฐ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ ต.ค.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จากการที่นายหลิว เฮ่อ เยือนสหรัฐฯ เพื่อร่วมหารือระดับสูงทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่างจีน-สหรัฐฯ รอบใหม่

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๔ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จากการที่นายหลิว เฮ่อ กรรมการกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาเศรษฐกิจอย่างรอบด้านกับสหรัฐฯ ของรัฐบาลจีน เยือนสหรัฐฯ เพื่อร่วมหารือระดับสูงทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่างจีน-สหรัฐฯ รอบใหม่ (รอบที่ ๑๓) เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ ต.ค.๖๒

จีนกับอินเดีย

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการเจรจาหารือระหว่างจีนกับอินเดีย

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลวิเคราะห์เกี่ยวกับกลไกการขับเคลื่อนการเจรจาหารือระหว่างจีนกับอินเดีย

อินเดียและเนปาล

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๒ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนจะเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียและเนปาล ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ต.ค.๖๒

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๒ ต.ค.๖๒ ขอนำเสนอข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีนจะเดินทางไปเยือนประเทศอินเดียและเนปาล ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ต.ค.๖๒ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้