bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๙ เม.ย.๖๒ : วิธีการปลุกกระแสนิยมใหม่ในจีน โดยการปรับปรุงและพัฒนา “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง”

วิธีการปลุกกระแสนิยมใหม่ในจีน โดยการปรับปรุงและพัฒนา “พระราชวังต้องห้าม-พิพิธภัณฑ์วังกู้กง” ณ กรุงปักกิ่ง 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เม.ย.๖๒ : นักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของรัสเซียกล่าวถึงข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

นักการเมืองและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของรัสเซียกล่าวถึงข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) ของจีนว่า จะส่งเสริมเศรษฐกิจโลกให้พัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๗ เม.ย.๖๒ : การประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

การประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีน-ประเทศยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (China and Central and Eastern European Countries) ครั้งที่ ๘

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๑๖ เม.ย.๖๒ : ผลงานการประชุมผู้นำจีน-ยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม

ผลงานการประชุมผู้นำจีน-ยุโรป ครั้งที่ ๒๑ ที่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม โดยที่ประชุมได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันหลายประการ 

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ เม.ย.๖๒ : สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนได้เปิดสอนวิชาหุ่นยนต์ทางทะเลเป็นครั้งแรก

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของจีนได้เปิดสอนวิชาหุ่นยนต์ทางทะเลเป็นครั้งแรก 

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๓ เม.ย.๖๒ : ความคาดหวังของจีนต่อความร่วมมือจากอาเซียนในการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ

ความคาดหวังของจีนต่อความร่วมมือจากอาเซียนในการประชุมสุดยอดความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” หรือ BRF ครั้งที่ ๒ 

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๑๒ เม.ย.๖๒ : บทบาทที่สำคัญของมาดาม เผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดี สี จิ้นผิง

บทบาทที่สำคัญของมาดาม เผิง ลี่หยวน ภริยาประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ในการเดินทางเยือนต่างประเทศ 

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เม.ย.๖๒ : กรณีที่จีนแสดงจุดยืนต่อหลักการใช้อวกาศส่วนนอกด้วยความปลอดภัย และคัดค้านการแข่งขันด้านอาวุธ

กรณีที่จีนแสดงจุดยืนต่อหลักการใช้อวกาศส่วนนอกด้วยความปลอดภัย และคัดค้านการแข่งขันด้านอาวุธ 

จีนศึกษา วันพุธที่ ๑๐ เม.ย.๖๒ : บทบาทในการเชื่อมโยงของมณฑลยูนนาน กับแนวทางความร่วมมือต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย

บทบาทในการเชื่อมโยงของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับแนวทางความร่วมมือต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทย 

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๙ เม.ย.๖๒ : ความคืบหน้าและความคาดหวังในการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ

ความคืบหน้าและความคาดหวังในการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ