bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๙ ก.ย.๖๓) ขอย้อนรอยเหตุการณ์เมื่อ ๑ ปีที่ผ่านมากับเนื้อหาสาระสำคัญในคำปราศรัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐ

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๙ ก.ย.๖๓) ขอย้อนรอยเหตุการณ์เมื่อ ๑ ปีที่ผ่านมากับเนื้อหาสาระสำคัญในคำปราศรัยของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๖๒ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๘ ก.ย.๖๓ ท่าทีของจีนที่ยึดมั่นในแนวคิดการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำกับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกและสนับสนุนภูมิปัญญาจีนในเส้นทางร่วมของอารยธรรมระบบนิเวศโลก โดยรองรับต่อการ

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๘ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนที่ยึดมั่นในแนวคิดการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำกับดูแลความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกและสนับสนุนภูมิปัญญาจีนในเส้นทางร่วมของอารยธรรมระบบนิเวศโลก โดยรองรับต่อการที่องค์การสหประชาชาติจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดด้านความหลากหลายทางชีวภาพในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๓ การขจัดความยากจนอย่างแท้จริงตามแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในหนังสือเรื่อง "สีจิ้นผิงกับการบริหารประเทศ" (“习近平谈治国理政”) เล่มที่ ๓ (第三卷)

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขจัดความยากจนอย่างแท้จริงตามแนวคิดของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในหนังสือเรื่อง "สีจิ้นผิงกับการบริหารประเทศ" (“习近平谈治国理政”) เล่มที่ ๓ (第三卷) ซึ่งมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

จีนศึกษา วันเสาร์ที่ ๒๖ ก.ย.๖๓ ท่าทีของจีนในการสนับสนุนระบบสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การอนามัยโลกในการแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการป้องกันควบคุมร่วมกัน ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพแห่งมนุษยชาติ โดยจีนจะปฏิบัติตามสัญญาว่า หล

จีนศึกษา (วันเสาร์ที่ ๒๖ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับท่าทีของจีนในการสนับสนุนระบบสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การอนามัยโลกในการแสดงบทบาทการเป็นผู้นำ เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและการป้องกันควบคุมร่วมกัน ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพแห่งมนุษยชาติ โดยจีนจะปฏิบัติตามสัญญาว่า หลังการพัฒนาและเริ่มใช้วัคซีนแล้ว จะให้วัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ระดับสาธารณะทั่วโลก เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนามีความสามารถในการเข้าถึงการจ่ายวัคซีน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๓ การยกระดับสุขภาพของประชาชนจีนในช่วง ๕ ปีข้างหน้า

จีนศึกษา (วันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับสุขภาพของประชาชนจีนในช่วง ๕ ปีข้างหน้า ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ย.๖๓ ผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในการอภิปรายทั่วไปของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ ๗๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๓

จีนศึกษา (วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในการอภิปรายทั่วไปของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ ๗๕ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๓ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันพุธที่ ๒๓ ก.ย.๖๓ โครงการของจีนในการสำรวจดวงจันทร์

จีนศึกษา (วันพุธที่ ๒๓ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของจีนในการสำรวจดวงจันทร์ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอังคารที่ ๒๒ ก.ย.๖๓ กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน และการพัฒนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเขตคงกั่งซินเฉิง เมืองซีอัน มณฑลส่านซีของจีน กับเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จีนศึกษา (วันอังคารที่ ๒๒ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน และการพัฒนาแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเขตคงกั่งซินเฉิง เมืองซีอัน มณฑลส่านซีของจีน กับเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๓ แนวคิดของจีนในการขจัดความยากจนและการพัฒนาอย่างสันติ กับกรณีศึกษาการขจัดความยากจนของหมู่บ้านเจี่ยวมู่หนิว อำเภอจินชวน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๑ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดของจีนในการขจัดความยากจนและการพัฒนาอย่างสันติ กับกรณีศึกษาการขจัดความยากจนของหมู่บ้านเจี่ยวมู่หนิว อำเภอจินชวน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีนศึกษา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๓ รายงานสมุดปกขาว "๓๐ ปี กองทัพจีนร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพสหประชาชาติ"

จีนศึกษา (วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ก.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานสมุดปกขาว "๓๐ ปี กองทัพจีนร่วมปฏิบัติการผดุงสันติภาพสหประชาชาติ" ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้