bg-head-3

ข่าวสาร

คำสั่งสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหาร

คำสั่งสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ที่ 9/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหาร

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่และล่ามประจำสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 2 อัตรา ด่วน

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่และล่ามประจำสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน 2 อัตรา ด่วน

แบนเนอร์โฆษณาเว็บไซต์สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน

ที่อยู่ : 178 อาคารธรรมนิติ ซอยประชาชื่น 20 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800