bg-head-3

บทความ

จีนศึกษาฉบับพิเศษ (วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีนกรณีที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีโจ บเดน ของสหรัฐฯ เมื่อตอนเย็นของวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๕

จีนศึกษาฉบับพิเศษ (วันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศของจีนกรณีที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีโจ บเดน ของสหรัฐฯ เมื่อตอนเย็นของวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๕ โดยได้เห็นพ้องกันที่จะติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมาเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ และประเด็นที่น่าเป็นห่วงซึ่งกันและกัน รวมทั้งสั่งการให้คณะทำงานของทั้งสองฝ่ายดำเนินการสื่อสารและความร่วมมือเพื่อจุดประสงค์นี้ต่อไป ซึ่งนายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า

๑. เมื่อโลกเผชิญกับความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งการพัฒนาและความมั่นคง ประชาคมระหว่างประเทศคาดหวังว่าจีนและสหรัฐฯ จะมีบทบาทสำคัญในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของโลก รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองระดับโลก ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสองมหาอำนาจใหญ่ คือ จีนและสหรัฐฯ

๒. การมองและกำหนดความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ จากมุมมองของการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ และมองว่าจีนเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญที่สุดและเป็นความท้าทายที่ร้ายแรงที่สุดในระยะยาว เป็นการตัดสินความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่ผิดพลาด ทั้งสองฝ่ายควรรักษาการสื่อสารในทุกระดับ ใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทาย จีนและสหรัฐฯ ควรคงไว้ซึ่งการสื่อสารในประเด็นสำคัญ เช่น การประสานงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก และการปกป้องความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารทั่วโลก การแยกตัวและการทำลายการเชื่อมโยงที่ขัดต่อกฎหมายจะไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่จะทำให้เศรษฐกิจโลกเปราะบางมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายควรส่งเสริมการคลี่คลายปัญหาที่ร้อนแรงในภูมิภาค ช่วยโลกกำจัดโรคระบาดใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อให้พ้นจากภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากภาวะถดถอย และรักษาระบบระหว่างประเทศกับสหประชาชาติเป็นแกนหลักและระเบียบระหว่างประเทศตามกฎหมายระหว่างประเทศ

๓. จุดยืนของจีนในประเด็นไต้หวันมีความชัดเจน ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั้งสองฝ่ายของช่องแคบไต้หวันเป็นของจีนเดียวก็ชัดเจน แถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ ทั้งสามฉบับเป็นคำมั่นทางการเมืองของทั้งสองฝ่าย และหลักการจีนเดียวคือรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ โดยจีนจะต่อต้านการแบ่งแยกดินแดน "เอกราชของไต้หวัน" และการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกอย่างแข็งขัน รวมทั้งจะไม่ทิ้งที่ว่างสำหรับกองกำลัง "อิสรภาพของไต้หวัน" ในทุกรูปแบบ จุดยืนของรัฐบาลจีนและประชาชนจีนในประเด็นไต้หวันมีความสอดคล้องกัน และเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของชาวจีนมากกว่า ๑,๔๐๐ ล้านคนที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนอย่างเด็ดเดี่ยว ความคิดเห็นของประชาชนไม่สามารถละเมิดได้ การเล่นด้วยไฟจะทำให้ตัวเองลุกเป็นไฟ หวังว่าฝ่ายสหรัฐฯ จะได้เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจน ฝ่ายสหรัฐฯ ควรปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและดำเนินการแถลงการณ์ร่วมจีน-สหรัฐฯ ทั้งสามฉบับ

ส่วนนายโจ ไบเดน กล่าวว่า โลกปัจจุบันอยู่ในช่วงวิกฤต ความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ กับจีนไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศอื่นๆ ด้วย สหรัฐฯ หวังที่จะรักษาการเจรจากับจีนอย่างราบรื่น ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกัน หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการตัดสินที่ผิด แสวงหาความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ผลประโยชน์มาบรรจบกัน และจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม โดยสหรัฐฯ ขอย้ำว่านโยบายจีนเดียวของสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงและจะไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสหรัฐไม่สนับสนุน "เอกราช" ของไต้หวัน

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตยูเครน โดยนายสี จิ้นผิง ย้ำจุดยืนหลักของจีน

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202207/t20220729_10729582.shtml )