bg-head-3

บทความ

จีนศึกษาฉบับพิเศษ (วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๕ ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ปี ๑๙๒๗ หรือ พ.ศ.๒๔๗๐)

จีนศึกษาฉบับพิเศษ (วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ก.ค.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๙๕ ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ปี ๑๙๒๗ หรือ พ.ศ.๒๔๗๐) นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีแห่งรัฐ และประธานคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน ได้เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์ทหารแห่งการปฏิวัติประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๕ เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการ “การนำกองทัพที่แข็งแกร่งสู่การฟื้นฟู – นิทรรศการความสำเร็จของการป้องกันประเทศและการสร้างสรรค์ทางทหารในยุคใหม่” (“领航强军向复兴——新时代国防和军队建设成就展”)

ทั้งนี้ นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาฯครั้งที่ ๑๘ เป็นต้นมา คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะกรรมาธิการการทหารกลางของจีน มุ่งสู่การบรรลุความฝันของจีนและความฝันของกองทัพที่แข็งแกร่งของจีน โดยได้นำกองทัพจีนส่งเสริมการสร้างกองทัพทางการเมือง ดำเนินการปฏิรูปโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างบุคลากรที่มีความสามารถ เพื่อเสริมกำลังกองทัพ การปกครองกองทัพตามกฎหมาย รวมทั้งเสริมสร้างการฝึกทหารอย่างครอบคลุม จนบรรลุความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการป้องกันประเทศและการสร้างสรรค์กองทัพของประชาชนผู้กล้าหาญ รวมทั้งได้เขียนบทใหม่บนเส้นทางสู่กองทัพซึ่งแข็งแกร่งที่มีลักษณะแบบจีนสำหรับยุคใหม่

โดยในอีก ๕ ปีข้างหน้า จะเข้าสู่วันครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการก่อตั้งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน จำเป็นต้องใช้แนวคิดของพรรคในการเสริมสร้างกองทัพในยุคใหม่ ใช้นโยบายยุทธศาสตร์ทางการทหารของยุคใหม่ พยายามอย่างไม่ลดละ ก้าวไปข้างหน้า ทำงานอย่างหนัก มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของการต่อสู้ ๑๐๐ ปีของกองทัพ เดินหน้าสร้างสถานการณ์ใหม่ในกิจการทหารที่แข็งแกร่ง และให้การสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://jhsjk.people.cn/article/32488830 )