bg-head-3

บทความ

จีนศึกษาฉบับพิเศษ วันเสาร์ที่ 11 ก.ย.64 เนื่องจากในเช้าวันที่ 10 ก.ย.64 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ในการนัดหมาย และดำเนินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา

จีนศึกษาฉบับพิเศษ (วันเสาร์ที่ 11 ก.ย.64) เนื่องจากในเช้าวันที่ 10 ก.ย.64 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้โทรศัพท์คุยกับประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ในการนัดหมาย และดำเนินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์อย่างตรงไปตรงมา โดยเจาะลึก และครอบคลุมเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

1. นายสี จิ้นผิงแสดงความเสียใจต่อไบเดนและประชาชนชาวอเมริกันเกี่ยวกับการบาดเจ็บล้มตายและการสูญเสียทรัพย์สินที่เกิดจากพายุเฮอริเคนเอดาในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา โดยนายไบเดนแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งนี้

2. นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่านโยบายจีนที่สหรัฐฯ นำมาใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรงในความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ซึ่งไม่ถือเป็นผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนทั้งสองและผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในโลก จีนและสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดและประเทศพัฒนาแล้วที่ใหญ่ที่สุดตามลำดับ การที่จีนและสหรัฐฯ จะสามารถจัดการความสัมพันธ์ของตนได้ดีหรือไม่นั้น ถือเป็นความเสี่ยงสำหรับอนาคตและชะตากรรมของโลก รวมทั้งความร่วมมือจีน-สหรัฐฯ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศและโลก การเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะนำภัยพิบัติมาสู่ทั้งสองประเทศและทั่วโลก ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ไม่ใช่คำถามแบบปรนัยว่าจะทำงานได้ดีหรือไม่ แต่เป็นคำถามที่ต้องตอบให้ได้ว่าจะทำงานได้ดีเพียงใด

3. นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า กวีจีนโบราณกล่าวว่า “มีภูเขาและแม่น้ำหลายสาย ไม่มีทางออก และมีหมู่บ้านอื่นในความมืด” นับตั้งแต่ความสัมพันธ์ทวิภาคี “ทำลายน้ำแข็ง” ในปี 1971 (พ.ศ.2514) จีนและ สหรัฐฯได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ทุกประเทศ ปัจจุบันประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญกับปัญหาทั่วไปมากมาย จีนและสหรัฐฯ ควรแสดงภาพรวม แบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ ยืนกรานที่จะมองไปข้างหน้า ก้าวไปข้างหน้า แสดงความกล้าหาญเชิงยุทธศาสตร์และความกล้าหาญทางการเมือง รวมทั้งผลักดันความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ให้กลับคืนมาสู่การพัฒนาที่มั่นคงโดยเร็วที่สุด อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศและประชาชนของทุกประเทศในโลก

4. นายสี จิ้นผิง ชี้แจงจุดยืนของจีนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นอื่นๆ โดยเน้นที่การยึดมั่นในลำดับความสำคัญทางนิเวศวิทยาของจีน เส้นทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ และได้ริเริ่มที่จะรับผิดชอบต่อนานาชาติที่สอดคล้องกับเงื่อนไขของประเทศของตนเสมอ บนพื้นฐานของการเคารพข้อกังวลหลักของกันและกันและการจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศสามารถดำเนินการเจรจาต่อไปเพื่อความก้าวหน้าในการประสานงานและความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และประเด็นสำคัญระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค โดยสำรวจความร่วมมือรวมทั้งศักยภาพ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปัจจัยบวกในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ขณะที่นายไบเดน กล่าวว่า โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนเป็นความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลก วิธีที่สหรัฐฯ และจีนโต้ตอบและเข้ากันได้จะส่งผลอย่างมากต่ออนาคตของโลก ไม่มีเหตุผลใดที่ทั้งสองประเทศจะตกอยู่ในความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการแข่งขัน สหรัฐฯ ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนนโยบายจีนเดียว สหรัฐฯ ยินดีที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมาและการเจรจาที่สร้างสรรค์กับจีนมากขึ้น เพื่อกำหนดประเด็นสำคัญและประเด็นสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด การตัดสินที่ผิด และความขัดแย้งที่ไม่คาดคิด และผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม สหรัฐฯ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและความร่วมมือกับจีนในประเด็นสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสร้างฉันทามติมากขึ้น

บทสรุป

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การสื่อสารเชิงลึกระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐฯ เกี่ยวกับความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ และประเด็นสำคัญระหว่างประเทศมีความสำคัญมากในการเป็นผู้นำในการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ที่ถูกต้อง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาการติดต่ออย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และจะสั่งการให้ระดับการทำงานของทั้งสองฝ่ายเพิ่มระดับการทำงานและดำเนินการเจรจาอย่างกว้างขวาง การพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ สร้างเงื่อนไข

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

https://mp.weixin.qq.com/s/I4JONGP4Gndb48LU7N5B9A