bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา ฉบับพิเศษ วันพุธที่ 20 พ.ค.63 คำปราศรัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平 President Xi Jinping)

จีนศึกษา ฉบับพิเศษ วันพุธที่ 20 พ.ค.63 ขอนำเสนอข้อมูลคำปราศรัยของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง (国家主席习近平 President Xi Jinping)ในพิธีเปิดการประชุมทางวิดีโอของสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่ 73 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พ.ค.63 โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประกาศว่า

① จีนจะให้การช่วยเหลือระหว่างประเทศ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในสองปีเพื่อสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับโรคระบาดและการฟื้นตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
② จีนจะร่วมมือกับสหประชาชาติในการจัดตั้งคลังสินค้าฉุกเฉินและศูนย์รวมด้านมนุษยธรรมระดับโลกในประเทศจีนพยายามสร้างความมั่นใจในห่วงโซ่อุปทานของวัสดุป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างช่องทางสีเขียวสำหรับการขนส่งและพิธีการศุลกากร
③ จีนจะสร้างกลไกความร่วมมือกับโรงพยาบาลคู่ 30 แห่งในแอฟริกาและเร่งการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ของศูนย์ควบคุมโรคแอฟริกัน
④ หลังจากการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ของจีนเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะถูกใช้เป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทั่วโลก เพื่อให้จีนมีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอในประเทศที่กำลังพัฒนา
⑤ จีนจะดำเนินการ "โครงการบรรเทาหนี้ที่รอการตัดบัญชีสำหรับประเทศยากจน" กับสมาชิกกลุ่ม G20 และยินดีที่จะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มการสนับสนุนสำหรับประเทศที่มีโรคระบาดรุนแรงและแรงกดดันที่รุนแรง เพื่อให้สามารถเอาชนะปัญหาได้

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

 
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพื่อนชาวจีนที่ไม่พึงประสงค์จะออกนาม และเนื้อข่าวจากเว็บไซต์