bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ กรณีที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้คุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐอเมริกา


 
๑.  ประธานาธิบดีไบเดน ได้อวยพรให้ชาวจีนมีความสุขในวันปีใหม่และความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา ในขณะที่ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง แสดงความยินดีกับนายไบเดนอีกครั้งในการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ และขออวยพรให้ประชาชนในจีนและสหรัฐอเมริกามีความสุขในวันตรุษจีนและปีฉลูที่รุ่งเรือง รวมทั้งชี้ให้เห็นว่า
     ๑.๑ หนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาคือการฟื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีน - สหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการพลิกผันและความยากลำบากมากมายในช่วงเวลานี้ แต่ความก้าวหน้าโดยรวมยังคงดำเนินต่อไปและประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในสองประเทศและยังส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองของโลก  
     ๑.๒ ความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายและการต่อสู้จะทำร้ายทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือเป็นทางเลือกเดียวที่ถูกต้องสำหรับทั้งสองฝ่าย ความร่วมมือระหว่างจีน – สหรัฐฯ สามารถบรรลุเหตุการณ์สำคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและโลก การเผชิญหน้าระหว่างจีน – สหรัฐฯ ถือเป็นหายนะของทั้งสองประเทศและโลก
     ๑.๓ ความสัมพันธ์จีน - สหรัฐฯกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ การส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์จีน - สหรัฐฯที่ดีและมั่นคงเป็นความคาดหวังร่วมกันของประชาชนทั้งสองและประชาคมระหว่างประเทศ โดยหวังว่าจะพัฒนาไปในทิศทางที่เอื้อต่อการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคี ทั้งสองประเทศควรทำงานร่วมกันและพบกันครึ่งทางรักษาเจตนารมณ์ของการไม่ขัดแย้งไม่เผชิญหน้าเคารพซึ่งกันและกันและความร่วมมือแบบ win-win เน้นความร่วมมือจัดการความแตกต่างส่งเสริมการพัฒนาที่ดีและมั่นคงของจีน - สหรัฐฯ ความสัมพันธ์และทำให้ประชาชนทั้งสองสามารถจับต้องได้มากขึ้น ผลประโยชน์ของจีนในการมีส่วนร่วมต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
     ๑.๔ จีนและสหรัฐฯ จะมีมุมมองที่แตกต่างกันในบางประเด็น ที่สำคัญคือการเคารพซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและจัดการและจัดการอย่างเหมาะสมในลักษณะที่สร้างสรรค์ หน่วยงานทางการทูตของทั้งสองประเทศสามารถสื่อสารเชิงลึกในประเด็นต่างๆ ในความสัมพันธ์ทวิภาคีและประเด็นสำคัญระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคหน่วยงานด้านเศรษฐกิจการเงินการบังคับใช้กฎหมายและการทหารของทั้งสองประเทศยังสามารถติดต่อกันได้มากขึ้น
     ๑.๕ จีนและสหรัฐอเมริกาควรจัดตั้งกลไกการเจรจาต่างๆ ขึ้นใหม่ เพื่อทำความเข้าใจเจตนารมณ์ด้านนโยบายของกันและกันอย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการตัดสินที่ผิด จำเป็นต้องแยกแยะว่าความแตกต่างคืออะไรและต้องจัดการให้ดีและข้อใดมีความหมายสำหรับความร่วมมือและร่วมกันส่งเสริมตามความร่วมมือ ประเด็นต่างๆ เช่น ไต้หวัน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฮ่องกงและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซินเจียงเป็นเรื่องภายในของจีน ซึ่งเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีน สหรัฐฯควรเคารพผลประโยชน์หลักของจีนและดำเนินการอย่างระมัดระวัง
 
๒. ข้อสังเกต
     ๒.๑ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การเผชิญกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน จีนและสหรัฯ ในฐานะสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ต้องแบกรับความรับผิดชอบและพันธกรณีระหว่างประเทศเป็นพิเศษ ทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติตามกระแสของโลกร่วมกันรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาของโลก
     ๒.๒ ประธานาธิบดีไบเดน กล่าวว่า จีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และคนจีนเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ สหรัฐฯและจีนควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและสามารถร่วมมือกันในหลากหลายสาขาเช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สหรัฐฯ ยินดีที่จะดำเนินการหารืออย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์กับจีนด้วยจิตวิญญาณแห่งการเคารพซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดและการตัดสินที่ผิด
 
บทสรุป

ท่าทีของผู้นำทั้งสองประเทศจากการพูดคุยกันทางโทรศัพท์ดังกล่าว ได้ส่งสัญญาณในเชิงบวกให้กับโลก โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์จีน – สหรัฐฯ และประเด็นที่น่ากังวลร่วมกัน
 
ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

ข้อมูลจากเว็บไซต์ 

https://www.guancha.cn/internation/2021_02_11_581053.shtml?s=fwrplbbt