bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเอเปก

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๑๙ ก.ค.๖๔ สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำเอเปก (亚太经合组织领导人非正式会议) เกี่ยวกับ “การรวมพลังต้านโรคระบาด นำพาเศรษฐกิจฟื้นตัว” (“团结合作抗疫引领经济复苏”) เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

๑. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวถึงเอเชียแปซิฟิกว่า มีความสำคัญสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก การจะเอาชนะโรคระบาดได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดสำหรับสมาชิกทุกคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นับตั้งแต่การระบาดของโรคระบาด สมาชิกเอเปกได้รวมตัวกันและดำเนินการร่วมมือต่อต้านการแพร่ระบาดอย่างแข็งขัน เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นผู้นำในการสร้างแรงผลักดันในการฟื้นตัวและมีส่วนสนับสนุนในการส่งเสริมเศรษฐกิจโลก หลังจากการผ่านวิสัยทัศน์เอเปก ๒๐๔๐ (亚太经合组织2040年愿景) เมื่อปีที่แล้ว และเสนอเป้าหมายในการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง เข้มแข็ง ยืดหยุ่น และสงบสุข ซึ่งชี้ให้เห็นทิศทางสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก

๒. ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เสนอว่า ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ควรเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือ ทำงานอย่างหนักเพื่อเอาชนะผลกระทบของโรคระบาด และส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
๒.๑ ประการแรก เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโรคระบาด จีนได้เอาชนะความท้าทายที่เกิดจากการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ของตนเองและได้จัดหาวัคซีนมากกว่า ๕๐๐ ล้านโดสให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ในอีก ๓ ปีข้างหน้า จีนจะให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศอีก ๓ พันล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับ ระบาดและฟื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๒.๒ ประการที่สอง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยต้องทลายกำแพงแทนการสร้างกำแพง การเปิดกว้างแทนการแยกตัว การบูรณาการแทนที่จะแยกส่วน และนำโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ทิศทางที่เปิดกว้าง ครอบคลุม ทั่วถึง สมดุล และได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
๒.๓ ประการที่สาม ยืนหยัดในการพัฒนาอย่างครอบคลุมและยั่งยืน จีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นที่จะบรรลุยอดคาร์บอนภายในปี ๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) และความเป็นกลางของคาร์บอนภายในปี ๒๐๖๐ (พ.ศ.๒๖๐๓)
๒.๔ ประการที่สี่ คว้าโอกาสสำหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกเป็นโลกที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด และความร่วมมือแบบ win-win เป็นวิธีเดียวที่ถูกต้อง

บทสรุป

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า ประเทศจีนได้เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างครอบคลุม และอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาใหม่ ใช้แนวคิดการพัฒนาใหม่ สร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ สร้างเศรษฐกิจแบบเปิดและระบบใหม่ในระดับสูงขึ้น สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น และส่งเสริมการร่วมสร้างคุณภาพสูงของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (“一带一路”) โดยกลมกลืนกับโลก ซึ่งประเทศในเอเชียแปซิฟิกจะบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันในระดับที่สูงขึ้นทั้งสองฝ่าย ขอให้ยืนหยัดในเรือลำเดียวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาดและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งร่วมสร้างและแบ่งปันอนาคตที่รุ่งเรืองในเอเชียแปซิฟิก

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล

https://mp.weixin.qq.com/s/UUK1iqmutGysq6NJT5D8BQ