bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียน มังคุด เงาะ และผลไม้นำเข้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ในอดีตมักมีราคา แต่ตอนนี้สามารถหาซื้อได้สะดวกตามร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในนครหนานหนิง

     จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๑ พ.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทุเรียน มังคุด เงาะ และผลไม้นำเข้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ในอดีตมักมีราคา แต่ตอนนี้สามารถหาซื้อได้สะดวกตามร้านค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตในนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน

     ทั้งนี้ การจัดงานมหกรรมจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นเป็นประจำ นโยบายจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ RCEP รวมทั้งความสัมพันธ์แห่งความร่วมมือทางการค้าที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ผลไม้สดกว่า ๒๐ ชนิดจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียได้รับอนุมัติให้เข้าสู่ตลาดจีน นครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง โดยนครหนานหนิง ในฐานะเมืองเจ้าภาพถาวรของงานมหกรรมจีน-อาเซียน มีความได้เปรียบทางทำเลที่ตั้ง พยายามขยายช่องทางนำเข้าผลไม้ดีเด่นจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ชาวบ้านสามารถรับประทานผลไม้เมืองร้อนจากเพื่อนบ้านอาเซียนได้อย่างสะดวกสบาย

     โดยเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ (ปี ๒๐๒๒ หรือ พ.ศ.๒๕๖๕) ทุเรียนจำนวนหนึ่งที่นำเข้าจากไทยส่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวี นครหนานหนิง ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจโรคและผ่านด่านศุลกากรอย่างรวดเร็ว ซึ่ง​เป็นผลไม้เมืองร้อนสดใหม่ที่สุดของปีนี้ที่เข้าถึงตลาดจีนผ่านด่านท่าอากาศยานกว่างซี ภายหลังความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) มีผลบังคับใช้ ขณะที่เส้นทางการบินขนส่งผลไม้ระหว่างเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกับประเทศสมาชิก RCEP ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

     ตามข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ทางการของกรมศุลกากรนครหนานหนิง ระบุว่าการที่ท่าเรือและท่าอากาศยานหนานหนิงได้ขยายขนาดของท่าที่กำหนดสำหรับการนำเข้าผลไม้ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง รวมทั้งการเพิ่มกำลังทางอากาศให้แข็งแกร่งขึ้น และสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ที่มีข้อได้เปรียบทั้งทางบก ทางทะเลและทางรถไฟ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในความร่วมมือระหว่างเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกับอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการค้าผลไม้

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://guangxi.china.com.cn/2022-11/14/content_42169670.html )