bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒)

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๓) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ปี ๒๐๑๙ (พ.ศ.๒๕๖๒) ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
๑. สำนักงานคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติของจีน (中国国家禁毒委员会办公) ได้ประกาศรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ปี ๒๐๑๙ (2019年中国毒品形势报告) โดยระบุถึงงานปราบปรามยาเสพติดและสถานการณ์ยาเสพติดของจีน ซึ่งจีนมีผู้ติดยาเสพติดจำนวน ๒.๑๒๘ ล้านคน คิดเป็น ๐.๑๖% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ซึ่งลดลง ๑๐.๖% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่จีนได้มีการดำเนินคดีอาชญากรรมยาเสพติดจำนวน ๘๓,๐๐๐ คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑๑๓,๐๐๐ ราย และตรวจยึดยาเสพติดประเภทต่างๆ รวม ๖๕.๑ ตัน นอกจากนี้ ยังได้มีการดำเนินโครงการอบรมป้องกันยาเสพติดสำหรับเด็ก ตลอดจนผลักดันโครงการชุมชนเลิกยาเสพติดและการฟื้นฟูผู้เสพยา โดยครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดจำนวน ๖๑๗,๐๐๐ คน

๒. ในรายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดทั่วโลกมีแนวโน้มเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจาก ๓ อันดับแหล่งยาเสพติดขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง “สามเหลี่ยมทองคำ” (金三角) “พระจันทร์เสี้ยวทองคำ” (金新月) และ “Silver Triangle” (银三角) ยังคงมีปริมาณการผลิตยาเสพติดแบบดั้งเดิมจำนวนมหาศาล

๓. ข้อสังเกต รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเมื่อเช้าวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๓ ที่กรุงปักกิ่ง ได้มีการจัดประชุมเพื่อยกย่องบุคคลดีเด่นในด้านงานปราบปรามยาเสพติด ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้กล่าวอวยพรแก่บุคคลดีเด่นด้านงานปราบปรามยาเสพติด อีกทั้งยังให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าของการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงใจ และได้เน้นย้ำว่า ขณะนี้ ปัญหายาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความมั่นคงของสังคมอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ภัยคุกคามจากยาเสพติดแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่ รวมทั้งอาชญากรรมออนไลน์และออฟไลน์มีความเกี่ยวพันกัน ดังนั้น ต้องดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดอย่างลึกซึ้งและแน่วแน่

บทสรุป
 
ถึงแม้ว่าจีนจะประสบผลสำเร็จด้านการปราบปรามการใช้ยาเสพติด แต่การใช้ยาเสพติดยังคงมีแนวโน้มที่แพร่หลายอยู่ เนื่องจากชนิดของยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ๆ ดังนั้น ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนจึงได้ให้คำแนะนำในการควบคุมยาเสพติด โดยเน้นย้ำว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศจะส่งเสริมความสำเร็จในงานการควบคุมยาเสพติด และมีส่วนร่วมอย่างมากในการปกป้องความสามัคคีรวมทั้งเสถียรภาพทางสังคม และสร้างความมั่นใจในความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนความเจริญรุ่งเรือง

ประมวลโดย พลตรี ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
 
ข้อมูลจากเว็บไซต์