bg-head-3

บทความ

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๕ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ต่างๆ ของมหานครฉงชิ่ง อาทิ เป่ยเป้ย ปาหนาน ต้าซู่ ฉางโซว เจียงจิน และที่อื่นๆ

จีนศึกษา (วันจันทร์ที่ ๕ ก.ย.๖๕) ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือในการดับไฟป่าที่เกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ต่างๆ ของมหานครฉงชิ่ง อาทิ เป่ยเป้ย ปาหนาน ต้าซู่ ฉางโซว เจียงจิน และที่อื่นๆ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค.๖๕ ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากกรมจัดการเหตุฉุกเฉินว่า ด้วยความพยายามร่วมกันของทุกฝ่าย ทำให้ไฟป่าทั้งหมดได้ดับลง และได้มีการเคลื่อนย้ายเข้าไปทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือล้มตายรวมทั้งไม่มีการสูญเสียสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อรับมือสถานการณ์รุนแรงในปัจจุบันของการป้องกันไฟป่าและทุ่งหญ้ารวมทั้งการดับเพลิง ซึ่งสำนักงานป้องกันอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติป่าและทุ่งหญ้าแห่งชาติ และกรมจัดการเหตุฉุกเฉิน ได้เน้นย้ำว่า จำเป็นต้องกระชับความรับผิดชอบในการป้องกันอัคคีภัยและอัคคีภัย การเผชิญเหตุ การเสริมสร้างการปรึกษาหารือเกี่ยวกับไฟป่า การวิจัยและการตัดสินใจในการดำเนินการจัดการเชิงลึก รวมทั้งสอบสวนแหล่งไฟป่า การรณรงค์ป้องกันการใช้ไฟอย่างผิดกฎหมาย การอนุมัติและการจัดการการใช้ไฟทางการเกษตรในพื้นที่เสี่ยงภัยสูง การควบคุมดูแล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และการลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยไฟรุนแรง

ดังนั้น การมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดถูกนำมาใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับการตรวจสอบอัคคีภัย ในกรณีที่สภาพอากาศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟไหม้ เช่น อุณหภูมิที่สูงและความแห้งแล้ง ให้ดำเนินการจัดการปิดพื้นที่ป่าสำคัญ สวนสาธารณะ และจุดชมวิวอย่างเข้มงวด รวมทั้งใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขความเสี่ยงจากอัคคีภัย ปรับปรุงและทำให้แผนฉุกเฉินที่สมบูรณ์แบบ เสริมความแข็งแกร่งในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการฝึกการเผชิญเหตุรวมถึงการฝึกซ้อมตามกรณีและตามจริงในลักษณะที่เป็นเป้าหมาย ปรับปรุงความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉิน และทำให้ความปลอดภัยของชีวิตของผู้คนเป็นความสำคัญในลำดับแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประมวลโดย พลโท ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล
( ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.news.cn/local/2022-08/26/c_1128951434.htm )